Wyboru licencji można dokonać z pomocą dogodnego narzędzia udostępnionego na stronie amerykańskiego Creative Commons (narzędzie jest spolszczone)


Wersje polskie licencji CC.
Szczegółowe informacje o poszczególnych licencjach znajdują się na stronie Poznaj licencje Creative Commons.

Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Przystępne podsumowanie | Tekst licencji
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Przystępne podsumowanie | Tekst licencji
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Przystępne podsumowanie | Tekst licencji
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Przystępne podsumowanie | Tekst licencji
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Przystępne podsumowanie | Tekst licencji
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Przystępne podsumowanie | Tekst licencji

Zanim wybierzesz

Korzystając z licencji Creative Commons należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Poniższa lista, choć nie jest wyczerpująca, obejmuje kluczowe sprawy związane z poprawnym wykorzystaniem licencji:

  • Upewnij się, że posiadasz prawa do utworu.
  • Upewnij się, że utwór można objąć licencją Creative Commons.
  • Upewnij się, że rozumiesz, na jakiej zasadzie działają licencje Creative Commons.
  • Dokładnie określ, co udostępniasz na licencji Creative Commons.
  • Czy jesteś członkiem organizacji zbiorowego zarządzania? Jeśli tak, upewnij się, czy zezwala ona na wykorzystywanie licencji Creative Commons.

Więcej informacji
Jak publikować w sieci materiały:

  • Fotografie
  • Wideo
  • Dźwięk
  • Dokumenty tekstowe