16 grudnia 2008
Konkurs na logo Koalicji Otwartej Edukacji

Koalicja Otwartej Edukacji jest wspólną inicjatywą Fundacji Nowoczesna Polska, Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Celem Koalicji jest tworzenie i promowanie swobodnie dostępnych materiałów edukacyjnych – oraz animacja ruchu wykorzystującego takie zasoby w edukacji.

Ogłaszamy konkurs na logo Koalicji – poszukujemy projektu, który odda charakter naszej Koalicji: innowacyjnego projektu edukacyjnego oferującego konstruktywną alternatywę wobec przyjętego obecnie modelu.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgoda na nieodpłatne przekazanie, w przypadku zwycięstwa, praw autorskich do pracy na rzecz jednego z partnerów Koalicji – Fundacji Nowoczesna Polska. Prace będą oceniane przez komisję złożoną z członków Koalicji. Przy ocenie pracy będą brane pod uwagę

  • czytelność logo,
  • walory estetyczne,
  • oryginalność oraz,
  • zgodność z celami Koalicji.

Logo powinno zawierać pełną nazwę Koalicji: „Koalicja Otwartej Edukacji”. Koalicja zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody i niewykorzystania żadnego ze zgłoszonych projektów. Udział w konkursie ma charakter honorowy – autorzy prac nie otrzymują honorarium.

Prace konkursowe proszę przesyłać na adres:

marta.kierepka (małpa) wolnepodreczniki.pl

w terminie do: 15 stycznia.

Zobacz też