9 maja 2008
Oświadczenie Creative Commons Polska w sprawie zbiorowego zarządu

W kwietniu Creative Commons Polska nawiązała kontakt ze Związkiem Artystów Wykonawców STOART, w celu poznania stanowiska STOARTu odnośnie licencji Creative Commons. W rezultacie tego spotkania STOART opublikował Oświadczenie Związku Artystów Wykonawców STOART
w sprawie licencji Creative Commons
.

Publikujemy w odpowiedzi Oświadczenie Creative Commons Polska w sprawie relacji między wolnymi licencjami a zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi (PDF), w którym stwierdzamy:

Creative Commons Polska potwierdza wolę i konieczność współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania, takimi jak Stowarzyszenie STOART. Zdaniem Creative Commons Polska w wyniku tej współpracy powinno dojść do usunięcia barier w samodzielnym zarządzaniu twórczością przez artystów z pomocą licencji Creative Commons. Bariery te wynikają obecnie zarówno z przepisów prawa jak i praktyki jego stosowania, w szczególności w obszarze zbiorowego zarządzania.

Zobacz też