13 maja 2008
Materiały z konferencji „Czy wolna kultura jest legalna?”

25 kwietnia odbyła się konferencja Czy wolna kultura jest legalna. Zorganizowaliśmy ją we współpracy z Kołem Naukowym Własności Intelektualnej na WPiA UW.

Na stronie z materiałami konferencyjnymi udostępniliśmy właśnie nagrania audio (z większości przebiegu konferencji) i wideo (z kilku wystąpień, autorstwa Piotra Waglowskiego) oraz część prezentacji prelegentów.

Osobom, które niewiele wiedzą o Creative Commons, a szczególnie aspektach prawnych projektu, polecam nagrania i prezentacje z pierwszej sesji. Piotr Wasilewski i Krzysztof Siewicz tłumaczą funkcjonowanie licencji jako narzędzi prawnych, a ja opowiadam o ich praktycznym wykorzystaniu.

Osoby wiedzące już nieco o licencjach Creative Commons zainteresują wystąpienia dr Wojciecha Machały, Katarzyny Gracz oraz Piotra Waglowskiego. Polecam szczególnie kompetentną – i życzliwą! – krytykę licencji zaprezentowaną przez dr Machałę oraz Piotra Waglowskiego.

Udało nam się też w ramach konferencji zorganizować sesję z udziałem przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządu: Andrzej Kuśmierczyka (kierownika Działu Licencji i Inkasa ZAiKS-u) oraz Bogusława Pluty (dyrektora ZPAV). Kwestie takie jak możliwość stosowania licencji przez członków tego rodzaju organizacji, czy stosunku tych organizacji do wolnej kultury, należą do najbardziej gorących – i jednocześnie wymagających najpilniejszego rozwiązania.

Zobacz też