23 maja 2008
Computerworld: „Wspólna własność intelektualna”

W piśmie Computerworld ukazało się sprawozdanie z kwietniowej konferencji Creative Commons Polska.

Myślenie o własności intelektualnej zdominowane jest przez koncerny medialne starające się coraz bardziej ograniczyć nawet prawa konsumenta, który legalnie i w dobrej wierze nabył utwory, a także działania ruchów dążących do udostępnienia jak największej części istniejącej puli własności intelektualnej.

Napięcie między jednymi i drugimi było dobrze widoczne na konferencji „Czy wolna kultura jest legalna? Licencje Creative Commons w polskim prawie autorskim”

Zobacz też