20 sierpnia 2008
Opinia w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania praw pokrewnych

ICM UW, jeden z partnerów projektu Creative Commons, zgłosił do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opinię w ramach konsultacji w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę 2006/116/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych.

Informacja o konsultacjach

Opinia ICM UW (PDF)

Zobacz też