24 kwietnia 2008
Biuletyn EBiB na licencji CC

Kolejna dobra wiadomość potwierdzająca postępową postawę polskich bibliotekarzy. Od kwietnia 2008 elektroniczny Biuletyn EBiB wydawany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich będzie publikowany na licencji CC Uznanie autorstwa 2.5 Polska.
Oto fragmenty oficjalnego komunikatu EBiB’u w tej sprawie:

Biuletyn EBIB jest od samego początku swojego istnienia czasopismem otwartym, działającym w modelu Open Access. Stworzyliśmy go w roku 1998, kiedy ruch open access jeszcze na dobre się nie zaczął, ale już wtedy pojawiały się inicjatywy, które potem złożyły się na jego formułę i model. Od numeru kwietniowego 2008 każdy numer i artykuł udostępniany będzie na Licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 2.5 Polska.[…]

Uczulamy autorów, że licencja ta jest wybrana jako domyślna dla wszystkich i namawiamy, aby zezwalali na jej stosowanie w odniesieniu do ich tekstów. Jeśli jednak jakiś autor zdecyduje się na inny rodzaj licencji CC, prosimy o zaznaczenie tego w formularzu (przez dopisanie informacji), wówczas redaktor przy jego artykule umieści znaczek wybranej przez niego licencji.[…]

Wprowadziliśmy tę nowoczesną formę udostępniania obiektów cyfrowych, ponieważ promujemy w ramach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich model szerokiej otwartości, dzięki czemu także inne czasopisma SBP są już udostępniane za darmo w Internecie. Na razie Bibliotekarz i Poradnik Bibliotekarza, ale niedługo dołączą do nich inne tytuły.

Mamy nadzieję, że wchodząc do rodziny tych wszystkich organizacji pozarządowych, które chcą budować społeczeństwo otwarte lubiące dzielić się wiedzą, realizujemy nie tylko zalecenia ONZ, UNESCO, IFLA, WHO czy OECD, ale przede wszystkim zasady etyczne naszego zawodu i odwieczną misję bibliotek.

A my dziękujemy Pani Bożenie Bednarek-Michalskiej i Barbarze Szczepanik za ogromne zaangażowanie i determinację! Zapraszamy do lektury 94. numeru otwartego Biuletynu EBiB „Biblioteka bez papieru”.

Zobacz też