23 kwietnia 2008
Polskie biblioteki udostępniają utwory na licencjach CC

Jak donosi Elektroniczna BiBlioteka – platforma cyfrowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa udostępniła pierwsze utwory współczesne na licencji Creative Commons. Koordynator biblioteki rozpoczęła rozmowy z autorami na temat tej prostej i jasnej dla użytkowników formy upubliczniania utworów i za zgodą autorów oraz wydawców udało się już wypuścić 16 tekstów, głównie artykułów: postprintów i preprintów. Ale rozmowy trwają, także te dotyczące pozycji książkowych, jeśli wydawcy nie będą stwarzali problemów, może ta forma się przyjmie szerzej. Warto zaznaczyć przy tej okazji, że preprinty autor może udostępniać zawsze na zasadach przez siebie określonych, bez względu na to czy poszły one do druku, czy nie.

Czytelnik może podążać za treścią i dokładnie poznać warunki, na jakich wolno mu skorzystać z utworu. Tym samym prawa autorskie są chronione, a użytkownik ma pełną jasność, co do zakresu użycia utworu. Istotną rzeczą jest wyjaśnienie autorom znaczenia treści licencji CC tak, żeby wiedzieli, jakie z tego tytułu wynikają konsekwencje. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego także rozpoczęła procedurę upubliczniania utworów na licencji CC.

Sprawa jasnego wykorzystania pola opisu: prawa w metadanych Dublin Core opisujących obiekty cyfrowe nie jest jeszcze w Polsce ujednolicona, wiele bibliotek wpisuje w to pole nazwę swojej biblioteki, uważając, że skoro obiekt (zarówno egzemplarz fizyczny jak i obiekt cyfrowy wytworzony z niego dla biblioteki cyfrowej) jest ich własnością w sensie majątkowym, to mają prawo w to pole taki zapis wprowadzić, szczególnie jeśli chodzi o obiekty starsze lub te, które wydano w macierzystej jednostce. Pilnym wydaje się stworzenie instrukcji, która we właściwy sposób porządkowałyby te zapisy i określała jasno, co bibliotekarze powinni wpisywać w pole prawa.

Oto jeden z artykułów- Jerzy Majdowski „Kompozycja przestrzenna powojennych kościołów w Polsce”.

Zobacz też