5 czerwca 2007
Dwie licencje wycofane z użycia

Creative Commons wycofało wczoraj, w poniedziałek 4-ego czerwca, z użycia dwie licencje: DevNations oraz Sampling. Jak informuje Lawrence Lessig, są ku temu powody zarówno pragmatyczne, jak i ideologiczne. Po pierwsze, obydwie licencje były mało popularne – każdą z nich wykorzystywało jedynie ok. promila utworów dostępnych na licencjach CC.

Poza tym licencja DevNations nie spełniała wymogów ruchu Open Access, z myślą o którym była w dużej mierze pomyślana. Licencja to bowiem uwalniała utwór, ale jedynie na terenie państw rozwijających się – podczas gdy zasadą otwartego dostępu jest pełna swoboda dostępu, niezależnie od miejsca położenia. Jak twierdzi Lessig, CC będzie rozważać dodanie do istniejących licencji opcji zapewnienia szerszego dostępu dla mieszkańców państw rozwijających się (przykładowo licencja Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne, ale na terenie krajów rozwijających się wyłącznie Uznanie autorstwa).

W przypadku licencji Sampling, która umożliwiała jedynie niekomercyjne wykorzystanie fragmentów utworu (i jako taka była najbardziej restrykcyjną z trzech licencji typu Sampling), CC doszło do wniosku, że nie spełnia ona minimalnych wymogów otwartości – Lessig za taki wymóg uznał swobodę niekomercyjnego wykorzystania całości utworu.

Decyzja wycofania dwóch licencji to przykład na to, że tworząc pulę wolnych licencji CC czyni to w dialogu z twórcami. Była to bowiem reakcja zarówno na wyraźny brak zainteresowania tymi licencjami ze strony społeczności twórców, jak i na pojawiające się głosy krytyczne, podważające sens tych licencji na gruncie ideologicznym.

Utwory dotychczas objęte tymi licencjami są nadal dostępne na warunkach przez nie określonych. Wycofanie ich oznacza jedynie, że nie będzie można ich wybrać z pomocą mechanizmu wyboru licencji.

Obydwie licencje, jako mało popularne, nie były też zlokalizowane do polskich warunków.

Na stronie głównej CC można znaleźć Informacje o wszystkich wycofanych licencjach.

Zobacz też