14 grudnia 2014
Przegląd linków CC #160

Otwarta edukacja

1. Projekt OER Policy opublikował wyniki małego badania przeprowadzonego podczas warsztatów i ankiet wśród społeczności edukatorów i animatorów otwartych zasobów edukacyjnych na temat najczęstszych mitów o OZE z jakimi się spotykają. Przegląd mitów oraz argumentów wyjaśniających dlaczego mity te nie są prawdą lub są wynikają z niezrozumienia możecie przeczytać na stronie lub w publikacji w PDF-ie.
OER Mythbusting

2. Na blogu jednego z najstarszych projektów otwartych zasobów edukacyjnych, Curriki, przeczytacie o ostatnich amerykańskich raportach z badań o wykorzystywaniu OZE i cyfrowych zasobów przez nauczycieli i wykładowców.

3. W tym artykule przeczytacie o tym jak państwa europejskie tworzą i promują polityki zachęcające do tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych i rozwoju masowych otwartych kursów online (MOOC), jak można się domyśleć, mimo wielu problemów w relacjach między tymi dwoma zjawiskami, na poziomie polityk państwowych są ona bardzo często połączone.

4. Na blogu Centrum Cyfrowego możecie przeczytać dłuższą analizę problemu z serwisem Flickr, który niedawno postanowił uruchomić sprzedaż pocztówek ze zdjęciami od użytkowników, czym poruszył część autorów i autorek publikujących na CC, którzy zostali wykluczeniu z podziału zysków.

Otwarta kultura

5. Kolejna duże muzeum podejmuje się współpracy z Wikipedią nad udostępnianiem cyfrowego wizerunku swoich zasobów oraz promocji artystów. O projektach nowozelandzkiego The Dowse Art Museum możecie przeczytać na blogu Open GLAM.

Otwarta nauka

6. Wydawnictwo De Gruyter opublikowało pierwszy film z serii „De Gruyter Open Access Academy”.

7. Do dyskusji o zaletach otwartego dostępu co raz częściej przebijają się co raz bardziej praktyczne i proste argumenty o tym, o tym że dostęp tylko dostępna nauka może wpływać na świat dookoła przez angażowanie odbiorców spoza elitarnego światka naukowego (dziennikarzy, edukatorów etc.). Więcej w poście Cecy Marden na blogu London School of Economics.

Prawo

8. Międzynarodowa grupa organizacji pozarządowych (w tym Creative Commons) oraz akademików domaga się ujawnienia treści negocjowanego głównie w tajny sposób (którego treść znana jest z przecieków) porozumienia Trans-Pacific Partnership (TPP). Porozumienie, wg. ujawnionych dokumentów może zagrozić wolnemu dostępowi do treści kultury i nauki.

9. Na mocy nowego, właśnie negocjowanego, zapisu w traktacie WIPO, nadawcy telewizyjni mieliby prawo obejmowania ochroną treści dostępnych w domenie publicznej lub na licencjach CC tylko i wyłącznie dzięki ich emisji. Naprawdę mamy nadzieję, że to tylko nieporozumienie…

Zobacz też

6 sierpnia 2012
Przegląd linków CC #47

1. „Ciekawość” (Curiosity) wylądowała! Łazik NASA do badań geologicznych i chemicznych rozpoczyna misję na Marsie, my przy okazji przypominamy, że wszelkie materiały takie jak zdjęcia tworzone przez NASA są w domenie publicznej.
2. Dr Phillipe Aigrain (niedawno goszczący w Polsce) prezentuje propozycję zmian w prawie autorskim podzieloną na 14 punktów w czterech głównych obszarach: 1) niekomercyjne działania indywidualnych osób 2) sprawiedliwy handel produkcja i dystrybucja kultury 3) domena publiczna, edukacja, badania 4) infrastruktura prawna, techniczna i fiskalna. Cała propozycja na stronie La Quadrature du Net.
3. Ostatni przeciek zapisów z tajnie negocjowanej umowy Trans Pacific Trade Agreement przedstawia próbę ingerencji w zakres dozwolonego użytku i ograniczeń prawa autorskiego (Electronic Frontier Foundation).
4. Drugi szkic wersji 4.0 licencji Creative Commons został otwarty do konsultacji i komentarzy.
5. Specjalny numer czasopisma naukowego Distance Learning poświęcony roli Otwartych Zasobów Edukacyjnych w walce z wykluczeniem społecznym.

Zobacz też