8 kwietnia 2014
Wiki lubi podręczniki – konkurs wolnych ilustracji do e-podręczników

Wikimedia Polska w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (który tworzy e-podręczniki w programie Cyfrowa Szkoła) organizuje konkurs Wiki lubi e- podręczniki na wyszukiwanie, dostosowywanie i tworzenie od nowa wolnych ilustracji do e-podręczników. Wszystkie zasoby muszą być udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa.
Wiki lubi e-podręczniki

„E-podręczniki do kształcenia ogólnego” (pisaliśmy o nim wiele razy wcześniej) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  i jest jednym z pierwszych tak dużych narodowych programów tworzących otwarte zasoby edukacyjne. W rama programu, a teraz również konkursu mogą powstać zasoby, które będą nie tylko wykorzystywane w podręcznikach, ale wzbogacą również zasoby projektów Wikimedia albo dowolny inny otwarty projekt edukacyjny czy wydawniczy.

Do konkursu zostały przygotowane specjalne tabele z zapotrzebowaniem autorów/ek podręczników na zasoby graficzne i fotografie, za przesłane materiały osoby uczestniczące w konkursie będą otrzymywać punkty, a osoby z ich największa ilością na koniec otrzymają nagrody. Konkurs będzie mieć 4 edycje.

Sama formuła konkursu sprawdziła się wcześniej podczas serii konkursów Wiki lubi zabytki, w których można było wzbogacać zasoby Wikipedii o zdjęcia zabytków (edycje krajowe odbywały się w kilkudziesięciu krajach).

Zobacz też

2 lipca 2013
Mapa Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla Cyfrowej Szkoły

Projekt Cyfrowa Szkoła już działa i niebawem poza sprzętem dla szkół będzie dostarczać również otwarte e-podręczniki. Aby pomóc autorom, którzy aktualnie pracują nad stworzeniem e-podręczników, a także  nauczycielom, którzy na ich podstawie będą tworzyć własne zasoby edukacyjne został opracowany przewodnik, pt. Mapa Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Publikacja kładzie nacisk na przystępne wprowadzenie w Otwarte Zasoby Edukacyjne czyli materiały, które można swobodnie wykorzystywać, modyfikować i rozpowszechniać bez żadnych barier. Tak będą też dostępne e-podręczniki Cyfrowej Szkoły.

Z racji na specyfikę programu Cyfrowa Szkoła wszystkie e-podręczniki muszą być dostępne na wolnych licencjach, tj. na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa lub Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach. Aby ułatwić pracę autorom e-podręczników w przewodniku został opracowany rozbudowany katalog Otwarte Zasoby Edukacyjne dostępnych wyłącznie na licencjach zgodnych z założeniami programu (czyli CC BY i CC BY-SA oraz znajdujące się w domenie publicznej). Opisane w katalogu zasoby mogą być wykorzystane podczas opracowywania e-podręczników dla Cyfrowej Szkoły. W katalogu OZE zostały uwzględnione:

  • opisy zasobu/repozytorium,
  • komentarze dotyczące poziomów nauczania,
  • komentarze dotyczące rodzajów zasobów oraz
  • lista przedmiotów, w których można wykorzystać poszczególne zasoby.

Dodatkowo w Mapie znalazło się przystępne wprowadzenie do wolnych licencji oraz instrukcje dotyczące wyszukiwania OZE za pomocą wyszukiwarek internetowych lub w dedykowanych repozytoriach zasobów cyfrowych.

Mapę została opracowana na prośbę Ośrodka Rozwoju Edukacji. Autorami są Karolina Grodecka (Centrum e-Learningu AGHKoalicja Otwartej Edukacji) oraz Kamil Śliwowski (Centrum Cyfrowe, Koalicja Otwartej Edukacji). Publikacja dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa.

Pobierz Mapę Otwartych Zasobów Edukacyjnych w formacie PDF.

Zobacz też

16 czerwca 2013
Przegląd linków CC #88

1. Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na dwa wydarzenia związane z programem Cyfrowa Szkoła, a tym samym z Otwartymi Zasobami Edukacyjnymi. Pierwsze to seminarium technologiczne projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”, które odbędzie się 24 czerwca, kolejne to Konferencja Kultura Otwarta na Edukację 27 czerwca, podczas któreej odbędzie się również prezentacja przewodnika po Otwartych Zasobach dla programu Cyfrowa Szkoła opracowanego przez Karolinę Grodecką (KOED, CEL AGH) oraz Kamila Śliwowskiego (KOED, Creative Commons Polska).

3. Tymczasem amerykańskie biuro rządowe Government Accountability Office na zlecenie Senatu opracowało raport (PDF), w którym stwierdza, że z perspektywy efektywności wydawania środków publicznych i szerzej finansowania systemu edukacji konieczne jest rozwijanie otwartych podręczników zwłaszcza dla edukacji wyższej. (więcej…)

Zobacz też