9 października 2008
Open Access Day

W związku z wielkimi zmianami w zakresie publikowania naukowego i promowania idei open access, otwartej kultury oraz edukacji, swobodnego dostępu do wiedzy, jak najszerszej wymiany doświadczeń – międzynarodowe organizacje organizacje Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), Students for FreeCulture, and the Public Library of Science ustanowiły 14 października Dniem Open Access.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Fundacja Nowoczesna Polska, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim i Stowarzyszenie Wikimedia Polska,  które tworzą koalicję na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych przyłączają się do tej akcji i pragną zachęcić inne instytucje nauki, kultury, mediów, by wzmocniły swoim autorytetem ruch dążący do szerokiego udostępnienie twórczości w Internecie.

Nowe technologie i internet zmieniły nasze życie, dają nam szansę wykorzystania informacji i wiedzy w skali globalnej, każdy może tworzyć dzieła kultury, wielu prowadzić badania czy edukować. Ważnym jest, by dzielić się nabytą wiedzą z innymi. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, by dobra, które współtworzymy były dostępne każdemu, za darmo i przez 24h na dobę. Pamiętajmy o tym, że znacznie częściej jesteśmy konsumentami już istniejącej kultury i wiedzy niż twórcami, że to, kim jesteśmy zawdzięczamy twórczości przeszłych pokoleń. Dajmy następnym pokoleniom szansę na nieograniczone uczestnictwo w kulturze i edukacji! Nie zamykajmy przed nimi „bram do sieci”.

Zwracamy się zatem z gorącą prośbą do wszystkich bibliotek, instytucji naukowych i edukacyjnych, oraz osób zainteresowanych kwestią dostępu do wiedzy o wyświetlenie logo, ulotki i plakatu Open Access Day na swoich stronach internetowych w dniu 14 października. Od naszego wspólnego zaangażowania zależeć będzie, jak daleko i szybko idea ta dotrze do szerszych grup społecznych wrażliwych na wzrost poziomu wiedzy i edukacji rodaków. Od nas zależy los zasobów edukacyjnych i naukowych w Internecie.

Pliki do pobrania są dostępne ze stron EBIB: http://www.ebib.info/content/view/1568/.

Międzynarodowe strony OAD: http://openaccessday.org/.

Zobacz też