6 sierpnia 2012
Komisja Europejska broni e-podręczniki przed wydawcami

Na początku czerwca br.  za sprawą największych edukacyjnych wydawców z Polskiej Izby Książki do José Manuela Barrosa, przewodniczącego Komisji Europejskiej, został wysłany list będący protestem przeciwko wprowadzeniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej e-podręczników na polską scenę edukacyjną w ramach programu Cyfrowa Szkoła. W liście o KE wydawcy argumentują, że MEN narusza zasady uczciwej konkurencji. Poza listem wydawcy zbojkotowali konkurs na partnerów w programie Cyfrowa Szkoła. Atak wydawców na e-podręcznik okazał się nieskuteczny. Komisja Europejska zdecydowanie opowiedziała się za e-podręcznikami.

W dniu 27 lipca br.  przewodniczący Komisji Europejskiej udzielił odpowiedzi, która nie pozostawia niedomówień – polski projekt jest pożądany, bo ściśle wiąże się z polityką Unii Europejskiej, dotyczącą innowacyjności w edukacji. Jak czytamy w odpowiedzi udzielonej wydawcom w imieniu przewodniczącego przez Detlefa Eckerta (pismo ENpismo PL)  „dziś technologie cyfrowe powodują przekształcenia, wpływając na wszystkie aspekty życia głównych gałęzi gospodarek oraz sektor publiczny. W sposób nieunikniony stanowią wyzwanie dla obowiązujących systemów formalnego kształcenia we wszystkich państwach członkowskich UE„. Zdaniem KE e-nauczanie powinno być kluczowym elementem włączonym do narodowych strategii reformowania systemu edukacji.

Więcej informacji na ten temat na stronach MEN.
Wpis pochodzi ze strony Koalicji Otwartej Edukacji, aut. Karolina Grodecka.

Zobacz też