30 lipca 2012
Przegląd linków CC #46

1. Borys Kozielski w Radiu WNET rozpoczął cykl audycji e-podręcznikach pt. Książki na ekranie, pierwsza to wywiad z Robertem Drózdem, ekspertem cyfrowych książek, prowadzącym blog swiatczytnikow.pl

2. Tymczasem Min. Edukacji Narodowej również zaczęło dostarczać informacji o e-podręcznikach pisząc na swojej stronie projektach z innych krajów.

3. Sam Muirhead, artysta wideo od 1 sierpnia na rok przestawi się wyłącznie na „open source” od oprogramowania przez treści na wolnych licencjach aż po otwarte produkty życia codziennego. Całość będzie dokumentował w cotygodniowych wideo.

4. Open Access święci ostatnio sporo sukcesów, jako kolejny można zaliczyć projekt SCOPA3 dot. publikacji w otwartym dostępie w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych.

5. Na Uniwersytecie Leicester powstał raport porównujący działanie i sposób docierania studentów do otwartych zasobów  poprzez zamkniętą platformę iTunes U (operowaną przez firmę Apple).

6. Komisja Europejska opublikowała zalecenie z dnia 17 lipca 2012 w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony, dotyczącym między innymi otwartego dostępu do publikacji naukowych i wyników badań naukowych. Zalecenie jest elementem wspierającej otwarty dostęp polityki Komisji Europejskiej.

7. Na początku 2013 roku Australia uruchomi nową satelitę, która będzie wykonywać zdjęcia Australii nawet 3 razy dziennie, co ciekawsze zdjęcia będą zaś dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Australia.

8. Ściąga o najmodniejszych słowach w dziedzinie technologii edukacyjnych wyjaśnia takie pojęcia jak MOOC czy Digital Storytelling. Plakat od edukacyjnego start-up’u Boundless.

Zobacz też