13 czerwca 2012
Open Educational Resources in the Digital School National Program in Poland

„Digital School” ( read full description here) is the newest governmental program dealing with the use of ICT in Polish schools and raising ICT competences. The program is divided into four segments: e-school (infrastructure and equipment for schools), e-teacher (teacher trainings), e-student (ICT equipment for students) and e-resources (creating open textbooks, redesign of Scholaris, the national platform for educational resources, and production of ICT tools for school management). (…)

Cyfrowa szkoła” is also the first Polish program to fund open textbooks and the first major governmental OER program in Poland. In 2010, the Ministry of Education started the program „Polska szkoła” (Polish School), aimed for Polish teachers working with the Polish minorities abroad – and thus with a more limited scope. As part of the program, atomic textbook resources were licensed under a Creative Commons  Attribution – Share Alike license. Among other initiatives, the Ministry of Foreign Affairs uses CC Attribution licenses for educational and training content created as part of its „Polska pomoc rozwojowa” developmental aid grant program. (…)

Read full description of the program and how Open Educational Resources will be implemented in it here.

Zobacz też

3 kwietnia 2012
Rusza Cyfrowa Szkoła z wolnymi podręcznikami! [Aktualizacja]

For english version of this post go here.

Rada Ministrów przyjeła dziś rozporządzenie dot. realizacji programu „Cyfrowa Szkoła” czyli informatyzacji polskich szkół i podnoszenia kompetencji TIK (technologii infromacyjno-komunikacyjnych). W ramach pilotażu do 380 szkół w Polsce ma trafić sprzęt komputerowy (tablety, komputery dla uczniów, dodatkowe wyposażenie sal) oraz powstać mają cyfrowe i wolne (na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa lub kompatybilnej) podręczniki dla klas 4-6 szkół podstawowych. Jest to pierwszy tak duży rządowy projekt w Polsce w ramach którego powstaną Otwarte Zasoby Edukacyjne. Od początku prac nad projektem Cyfrowej Szkoły jako doradca społeczny brał udział koordynator Creative Commons Polska i dyrektor Centrum Cyfrowego Alek Tarkowski.

Na zdjęciu wczorajsza reakcja Cable Green’a, dyrektora Creative Commons ds. edukacji na wiadomości o wolnych podręcznikach w programie Cyfrowa Szkoła.

Podręczniki, które powstaną w ramach programu mają być dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (lub komptybilnej) oraz w co najmniej jednym formacie otwartym (którego pełna specyfikacja dostępna jest bez ograniczeń technicznych i prawnych) lub w wypadku dostępu w sieci WWW zgodnie z wymogami Web Content Accessibility Guidelines (W3C).  Podręczniki będą finansowane częściowo ze skarbu oraz program operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Przy okazji udziału PO KL w finansowaniu Cyfrowej Szkoły powstała ważna opinia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dot. udostępniania zasobów powstałych w ramach PO KL. Utwory wypracowane w ramach tego programu muszą być w pierwotnej wersji dostępne nieodpłatnie dla  wszystkich zainteresowanych, a jako rozwiązanie proponowane jest stosowanie licencji CC Uznanie Autorstwa. Umożliwia to również korzystanie w celach komercyjnych, o ile pierwotne wersje będą dostępne nieodpłatnie (więcej w MAiC Materiał Uzupełniający).dla uczniów, dodatkowe wyposażenie sal) oraz powstać mają cyfrowe i wolne (na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa lub kompatybilnej) podręczniki dla klas 4-6 szkół podstawowych. Jest to pierwszy tak duży rządowy projekt w Polsce w ramach którego powstaną Otwarte Zasoby Edukacyjne. Od początku prac nad projektem Cyfrowej Szkoły jako doradca społeczny brał udział koordynator Creative Commons Polska i dyrektor Centrum Cyfrowego Alek Tarkowski.

(więcej…)

Zobacz też

3 kwietnia 2012
Digital School program with open textbooks approved by Polish government!

Today Polish Council of Ministers adopted regulation concerning the implementation of „Digital School” program for computerization of Polish schools and raising ICT competences.  Pilot of the project aimed for 380 schools in Poland will  equip them with hardware (tablets, computers for students, additional equipment). Also digital and free (under Creative Commons Attribution or compatible) textbooks for grades 4-6 in primary schools (K4-K6) will be created (43 millions  PLN is assigned for textbooks). This is the first major government project in Poland which creates Open Educational Resources especially textbooks. Creative Commons Poland lead and director of Centrum Cyfrowe Alek Tarkowski participated in Digital School project as advisor from it’s beginning.

Photo above: Cabel Green, Director of Global Learning of Creative Commons reaction for news about open textbooks in national program in Poland. (więcej…)

Zobacz też