15 lutego 2012
Otwartymandat.pl Apel ICM UW o Otwarty dostęp do treści naukowych

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w imieniu swoim oraz projektu Synat przygotowało apel do instytucji finansujących naukę o wprowadzenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce.

ICM UW jest partnerem Creative Commons Polska i ważnym ośrodkiem promującym ideę otwartej nauki w Polsce. W apelu czytamy:

Szeroki dostęp do wiedzy jest kluczowym elementem warunkującym rozwój współczesnych społeczeństw i ich miejsce w układzie globalnym. Szczególnie w nauce, dostęp do opublikowanych wyników zrealizowanych badań ma podstawowe znaczenie dla tempa dalszego rozwoju danej dziedziny.

Przegląd sposobów wdrażania otwartego dostępu do treści naukowych i propozycje implementacji tego modelu w Polsce zostały przedstawione w przygotowanej przez ICM UW na zamówienie MNiSW ekspertyzie “Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych”.

Możecie podpisać się pod apelem na stronie otwartymandat.pl

Zobacz też

22 czerwca 2011
Wystartowało repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego – ICM UW uruchomiło nowe repozytorium: Centrum Otwartej Nauki, w którym będą udostępniane na wolnej licencji różnego rodzaju materiały naukowe. W CEON-ie pojawią się takie zasoby jak artykuły (niepublikowane i nierecenzowane – preprinty oraz artykuły które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty), książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.

CEON to pierwsze w Polsce naukowe repozytorium otwarte dla naukowców ze wszystkich instytucji naukowych i badawczych w Polsce. Centrum gwarantuje również w pełni otwarty dostęp do bazy materiałów. Naukowcy, którzy chcą dzielić się swoją pracą w otwarty sposób, mogą udostępnić materiały na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL.

Przeglądanie i pobieranie materiałów jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Dodatkowe funkcje takie jak kolekcje, powiadomienia o aktualizacjach wymagają rejestracji. Podobnie przechowywanie i udostępnianie materiałów. Naukowcy, którzy chcą dzielić się swoją pracą w otwarty sposób, mogą udostępnić materiały na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL.

Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu materiały będą łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z ICM UW.

Zobacz też