16 maja 2012
Szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury w Krakowie

jared@everystockphto_CCBYJeśli otwartość jest nie tylko Twoją cechą charakteru, ale chcesz także inspirować ludzi i pomagać innym, wierzysz, że dostęp do kultury, nauki i edukacji jest podstawowym czynnikiem rozwoju naszego kraju, to już dziś zgłoś się na szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury organizowane przez Koalicję Otwartej Edukacji. (więcej…)

Zobacz też