6 sierpnia 2012
Przegląd linków CC #47

1. „Ciekawość” (Curiosity) wylądowała! Łazik NASA do badań geologicznych i chemicznych rozpoczyna misję na Marsie, my przy okazji przypominamy, że wszelkie materiały takie jak zdjęcia tworzone przez NASA są w domenie publicznej.
2. Dr Phillipe Aigrain (niedawno goszczący w Polsce) prezentuje propozycję zmian w prawie autorskim podzieloną na 14 punktów w czterech głównych obszarach: 1) niekomercyjne działania indywidualnych osób 2) sprawiedliwy handel produkcja i dystrybucja kultury 3) domena publiczna, edukacja, badania 4) infrastruktura prawna, techniczna i fiskalna. Cała propozycja na stronie La Quadrature du Net.
3. Ostatni przeciek zapisów z tajnie negocjowanej umowy Trans Pacific Trade Agreement przedstawia próbę ingerencji w zakres dozwolonego użytku i ograniczeń prawa autorskiego (Electronic Frontier Foundation).
4. Drugi szkic wersji 4.0 licencji Creative Commons został otwarty do konsultacji i komentarzy.
5. Specjalny numer czasopisma naukowego Distance Learning poświęcony roli Otwartych Zasobów Edukacyjnych w walce z wykluczeniem społecznym.

Zobacz też