Publikowanie zdjęć na licencji Creative Commons

Picassa

W serwisie fotograficznym należącym do Google mamy do dyspozycji dwie proste drogi do oznakowania naszych fotografii licencjami Creative Commons: dla poszczególnych zdjęć lub dla całego konta i wszystkich fotografii. Po zalogowaniu się do serwisu wystarczy wejść w zakładkę zdjęcia po czym wybrać album i interesujące nas zdjęcie.

Po prawej stronie zdjęcia znajdziemy Photo Reuse, jej kliknięcie powoduje rozwinięcie opcji wyboru licencji Creative Commons. Poniżej możemy również kliknąć na Settings (Pl. Ustawienia) i zmienić licencję dla wszystkich zdjęć zamieszczanych w serwisie.

Jeśli chcemy od razu zmienić ustawienia dla wszystkich zdjęć w naszych albumach musimy wejść w Ustawienia (settings) naszego konta.

Dalej musimy wybrać zakładkę Prywatność i zezwolenia (Privacy and permissions), w której możemy wybrać interesująca nas licencję (na ilustracji licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa).

W wypadku korzystania z usługi Google+ istnieje również prosta możliwość objęcia naszych zdjęć licencją CC i działa dzięki integracji albumów zdjęć z Google+ z serwisem Picasa.

Flickr

Podobnie jak w wypadku serwisu Picassa, Flickr pozwala nam ustawić licencję dla pojedynczych zdjęć lub dla całego konta. W pierwszym przypadku po zalogowaniu na konto otwieramy dowolne z naszych zdjęć i po jego prawej stronie odnajdujemy opcję Owner settings i przy standardowym zapisie All Rights Reserved klikamy w opcję edit.

Pojawi się dzięki temu dodatkowe okno, w którym możemy wybrać jedną z licencji Creative Commons.

Jeśli chcemy zmienić licencję dla wszystkich zdjęć przechowywanych na naszym koncie, możemy klikając w prawym górnym rogu na nazwę naszego konta przejdziemy do ustawień globalnych serwisu.

Na stronie ustawień przejdź do zakładki Privacy & Permissions, w której na dole znajdziesz opcję What license will your content have, w której edycji znajdziesz podobną stronę jak powyżej, z listą licencji do wyboru.