„Granice prawa autorskiego – licencja CC0” – zebranie naukowe w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ

urodzinyCC

Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Creative Commons Polska i Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zapraszają na zebranie naukowe „Granice prawa autorskiego – licencja CC0”, które odbędzie się 9 października 2015 roku o godz.12:00 w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie, przy u. Józefa 19 (sala nr 5).

Spotkanie rozpocznie wystąpienie dra Alka Tarkowskiego – koordynatora Creative Commons Polska, dyrektora Centrum Cyfrowego: Projekt Polska, dotyczące idei i kontekstu powstania mechanizmu Creative Commons Zero (CC0). W drugiej części spotkania wykład dotyczący prawnych aspektów stosowania CC0 wygłosi dr Piotr Wasilewski, adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ i koordynator prawny Creative Commons Polska w latach 2005-2006. Po wystąpieniach odbędzie się dyskusja ze zgromadzonymi gośćmi.

Opis wydarzenia

Za powstaniem ruchu Creative Commons kryje się prosta idea – dzielenie się twórczością i wiedzą sprzyja rozwojowi społeczeństwa, innowacyjności i kreatywności. Brak elastyczności systemu prawa autorskiego staje się przeszkodą dla tych, którzy chcą dzielić się swoją twórczością. Dlatego powstały licencje Creative Commons, dzięki którym twórcy zamiast określać jak bardzo chcą chronić swoją twórczość, sami decydują o tym jak bardzo ma ona być dostępna i możliwa do wykorzystania przez innych twórców.

Ważnym krokiem dla ruchu Creative Commons było wyjście poza tworzenie narzędzi licencyjnych i wprowadzenie wzorca oświadczenia, który ma doprowadzić do zrzeczenia się praw autorskich w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Oznaczenia przez autora dzieła znakiem Creative Commons Zero (CC0) ma sygnalizować, że utwór został przeniesiony do domeny publicznej.

Na gruncie polskiego prawa autorskiego stosowanie mechanizmu Creative Commons Zero wzbudza duże kontrowersje, m.in ze względu na brak możliwości pełnego zrzeczenia się praw autorskich i pokrewnych. Z drugiej strony CC0 jest szczególnie ważny dla instytucji kultury, które udostępniając zdigitalizowane dziedzictwo kultury współpracują z flagowym projektem Komisji Europejskiej – portalem Europeana.

Z okazji 10. urodzin Creative Commons Polska zapraszamy do wspólnej dyskusji na temat prawnych i społecznych aspektów mechanizmu Creative Commons Zero, wyzwaniach związanych z uwalnianiem publicznych zasobów kultury oraz możliwych rozwiązaniach problemów prawnych związanych ze stosowaniem mechanizmu CC0.

Zebranie naukowe pt. „Granice prawa autorskiego – licencja CC0” jest wydarzeniem odbywającym się w ramach obchodów dziesiątej rocznicy Creative Commons Polska. Więcej informacji na temat wydarzeń odbywających się w Warszawie i Krakowie znajduje się na stronach:

Bits&Commons. Dziesięciolecie Creative Commons Polska – konferencja, 28 września, Mysia 3, Warszawa

10. urodziny Creative Commons w Polsce, 8-9 października Kraków 

Krakowskie obchody dziesięciolecia Creative Commons Polska organizowane są przy współpracy z Fundacją Warsztat Innowacji Społecznych.

emblem_COLOUR