9 listopada 2014
Przegląd linków CC #156

Otwarta edukacja
1. David Willey analizuje wyniki świetnego raportu z badań Babson na temat otwartych zasobów edukacyjnych na uczelniach wyższych w USA. Jeśli nie macie czasu na cały raport zajrzyjcie chociaż do jego wpisu, w którym pokazuje jak te wyniki pokazują jak otwarte zasoby edukacyjne muszą się rozwijać (ogromna ilość osób zaintresowanych korzystaniem z nich) i jak będą zapewne nadal spotykać się z czarnym PR bazującym na obawach przed nieznanym (większość badanych pracowników uczelni nie wiedziała nic o otwartych zasobach).

2. Czy współcześni nauczyciele i wykładowcy powinni przejść na tworzenie własnych (otwartych) podręczników? To pytanie zadaje sobie Matthew Prineas wice-rektor College’u Uniwersytetu Maryland na łamach Evolllution i niezależnie od Waszej odpowiedzi na to pytanie radzi zacząć od zapoznania się z profilem prof. Philla Vendittiego, który stworzył dwa w pełni otwarte kursy, które jego studentom zastępują podręczniki.

Otwarte zasoby
epodreczniki3. Akademia Górniczo-Hutnicza uruchomiła projekt „Open AGH e-podręczniki”, w ramach którego powstały: otwarta platforma do pisania, budowania i dzielenia się e-podręcznikami oraz  otwarte modułowe treści (w tym momencie testowe do fizyki i matematyki), z których każdy użytkownik może tworzyć swoje własne e-podręczniki. Wszystkie treści  dostępne są na licencji CC BY-SA 3.0, a platforma na której są udostępniane jest planowana do publikacji jako rozwiązanie open source. Więcej o samych założeniach projektu przeczytacie na blogu Centrum e-Learningu AGH. Dowiecie się z niego, że aż 81% pracowników naukowych uczelni wie czym są OZE i zna konkretne przykłady projektów. Jesteśmy pod wrażeniem!

4. Rok od pierwszego wydania świetnej książki Visualising Information for Advocacy doczekało się drugiego, zaaktualizowanego i już w całości na licencji CC (BY-NC-SA) wydania. Książkę możecie pobrać w niskiej i wysokiej jakości oraz do różnych sposobów wydruku.

5. Tydzień po Google, które uwolniło ogromny zestaw ikon, Twitter postanowił zrobić to samo i uwolnił (na licencji CC BY) prawie 900 tzw. emoji czyli rysunkowej wersji popularnych tekstowych emotikonek, które dotąd działały wyłącznie w tym serwisie, teraz można skorzystać z grafik lub umieścić cały ich kod do wykorzystywania na innych stronach. Emoji zostały już zaadoptowane  przez firmę Automatic, twórców platformy blogowej WordPress.

Otwarta kultura

6. Paul Keller, dyrektor holnderskiego think-tanku Kennisland oraz Creative Commons podsumowuje ostatnie wydarzenia w obszarze reformy prawa autorskiego i wprowadzenia dyrektywy regulującej publikacje dzieł osieroconych w Unii Europejskiej. Keller podkreśla, że przyjęta dyrektywa jest rozwiązaniem zbyt skomplikowanym i kosztownym dla instytucji kultury, ale nadzieja na jej zmianę leży w postawieniu przez nowego komisarza Jean-Claude’a Juncker’a reformy prawa autorskiego jako priorytetu. Oby tylko deklaracje nie skończyły się fiaskiem jak podjęte przez poprzednią komisję działania takie jak projekt Licenses for Europe.

Otwarta nauka
7. Blog recenzencki London School of Economics opisuje książkę Martina Eve, Open Access and the Humanities: Contexts, Controversies and the Future i śmiało poleca ją każdej osobie zainteresowanej przyszłością ekonomii cyfrowej, otwartości licencjonowania i udostępniania wiedzy. Na samą książkę niestety trzeba jeszcze chwilę poczekać, ale będzie dostępna, jak mogłaby inaczej, również w otwartym dostępie.

Prawo

8. Stowarzyszenie COMMUNIA opublikowało rekomendacje dotyczące wdrażania dyrektywy (2013/37/EU)  ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w instytucjach kultury.  Nowelizacja dyrektywa jest ważną częścią europejskiej Strategii Otwartego Dostępu do Danych (Open Data Strategy) i ma szanse wprowadzić spójne zasady udostępniania digitalizowanych zasobów w całej UE.

Zobacz też