2 listopada 2014
Przegląd linków CC #155

Otwarta edukacja

1. Na blogu projektu OER Asia możecie przeczytać o tym jak rosnącą rolę w skutecznym wdrażaniu otwartych zasobów edukacyjnych i otwartych podręcznikom pełnią biblioteki szkolne i akademickie. Zgadzamy się w pełni, w Polsce również nie tylko ruch OZE, ale również praktyczna wiedza o nim wśród użytkowników i użytkowniczek najskuteczniej rozchodzi się dzięki działalności bibliotekarzy i bibliotekarek.

2. Do 24 listopada trwa nabór zgłoszeń do wystąpień na największej brytyjskiej (ale co roku pełnej gości z całego świata) konferencji poświęcone otwartym zasobom edukacyjnym OER 2015.
OER Survey 2014

3. Drugi rok z rzędu grupa badawcza, Babson dzięki grantowi z Fundacji Hewlettów oraz największej edukacyjnej firmy wydawniczej Pearson, przeprowadziła badania ankietowe wśród ponad 2000 pracowników uczelni wyższych w USA na temat otwartych zasobów edukacyjnych. Kluczowe wyniki: ponad 2/3 badanych ocenia jakość otwartych zasobów na taką samą lub wyższą od tradycyjnych zasobów, kluczową barierą jest obawa przed dodatkowym czasem pracy nad zasobami, więcej pracowników używa otwartych zasobów niż to deklaruje (brak wiedzy na ich temat nie jest barierą dla ich używania). Polecamy lekturę całego raportu (PDF).

Otwarta nauka

4. Otwarta nauka w różnych dziedzinach wcale nie musi oznaczać tego samego i być tak samo traktowana przez naukowców. Jak otwarte udostępnianie ma się do sporów między dziedzinami nauki i tym jak traktują dane, możliwość ich przetwarzania pisze Peter Kraker na blogu London School of Economics.

5. Guardian podsumowuje tydzień otwartego dostępu rozważając najważniejsze bariery dla rozwoju OA i pyta o nie przedstawicieli uczelni i wydawnictw akademickich.

6. Natomiast wg. Phys.org i Martina Eve, jedną z głównych barier badania ruchu OA są interesy korporacji wydawniczych. Eve zastanawia się nad tym w jaki sposób bada się i przedstawia bariery dla rozwoju OA z perspektywy różnych interesów i startegii wydawniczych.

Otwarte zasoby

Hoa Hakananai'a
by britishmuseum
on Sketchfab

7. Skechfab, serwis specjalizujący się w projektach do druku 3d zaczął udostępniać swoje projekty na licencjach CC, wśród projektów znajdziecie nawet skany 3d eksponatów British Museum czy projekty takich firm jak HTC.

8. Katar doczekał się swojej biblioteki cyfrowej i musimy przyznać, że jesteśmy pod wrażeniem. Zdigitalizowane zasoby na temat historii i kultury krajów regionu Zatoki Perskiej są świetnie opracowane i dostępne w domenie publicznej lub na licencjach CC lub Open Database License.

Prawo

9. W kwestii reformy prawa autorskiego rzadko zdarzają się dobre wiadomości takie jak właśnie wdrożone w Wielkiej Brytanii rozwiązanie umożliwiające publicznym instytucjom kultury (które będą musiał otrzymać dodatkową licencję) udostępniać w sieci i nie tylko utwory osierocone. Szacuje się że rozwiązanie otworzy dostęp do 91 milionów prac znajdujący się w kolekcjach muzeów, archiwów, galerii i bibliotek.

10. Prawo autorskie jest zbyt skomplikowane a jego zapisy radykalne? Louis Menand na łamach New Yorkera odpowiada na tak opisując absurdy wnikająca nie tylko ze starcia się prawa z cyfrowym obiegiem treści.

Zobacz też