2 lipca 2013
Mapa Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla Cyfrowej Szkoły

Projekt Cyfrowa Szkoła już działa i niebawem poza sprzętem dla szkół będzie dostarczać również otwarte e-podręczniki. Aby pomóc autorom, którzy aktualnie pracują nad stworzeniem e-podręczników, a także  nauczycielom, którzy na ich podstawie będą tworzyć własne zasoby edukacyjne został opracowany przewodnik, pt. Mapa Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Publikacja kładzie nacisk na przystępne wprowadzenie w Otwarte Zasoby Edukacyjne czyli materiały, które można swobodnie wykorzystywać, modyfikować i rozpowszechniać bez żadnych barier. Tak będą też dostępne e-podręczniki Cyfrowej Szkoły.

Z racji na specyfikę programu Cyfrowa Szkoła wszystkie e-podręczniki muszą być dostępne na wolnych licencjach, tj. na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa lub Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach. Aby ułatwić pracę autorom e-podręczników w przewodniku został opracowany rozbudowany katalog Otwarte Zasoby Edukacyjne dostępnych wyłącznie na licencjach zgodnych z założeniami programu (czyli CC BY i CC BY-SA oraz znajdujące się w domenie publicznej). Opisane w katalogu zasoby mogą być wykorzystane podczas opracowywania e-podręczników dla Cyfrowej Szkoły. W katalogu OZE zostały uwzględnione:

  • opisy zasobu/repozytorium,
  • komentarze dotyczące poziomów nauczania,
  • komentarze dotyczące rodzajów zasobów oraz
  • lista przedmiotów, w których można wykorzystać poszczególne zasoby.

Dodatkowo w Mapie znalazło się przystępne wprowadzenie do wolnych licencji oraz instrukcje dotyczące wyszukiwania OZE za pomocą wyszukiwarek internetowych lub w dedykowanych repozytoriach zasobów cyfrowych.

Mapę została opracowana na prośbę Ośrodka Rozwoju Edukacji. Autorami są Karolina Grodecka (Centrum e-Learningu AGHKoalicja Otwartej Edukacji) oraz Kamil Śliwowski (Centrum Cyfrowe, Koalicja Otwartej Edukacji). Publikacja dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa.

Pobierz Mapę Otwartych Zasobów Edukacyjnych w formacie PDF.

Zobacz też