9 December 2012
10 urodziny Creative Commons na świecie!

Licencje Creative Commons powstały w grudniu 10 lat temu, choć jako idea, ułatwiania dzielenia się wiedzą, twórczością i pomysłami istniały pewnie od zawsze. CC powstało jako zestaw narzędzi prawnych, który miał pomóc twórcom łatwiej udostępniać swoje prace w sieci tak by gwarantować również więcej swobód i praw odbiorcom. CC od początku chciało wskazywać kierunek jaki powinno obrać prawo autorskie w swojej reformie, a równocześnie chciało dostarczyć narzędzi do lepszego dzielenia się już w ramach istniejącego prawa.

10 urodziny Creative Commons, tydzień 7-16 grudnia

Po 10 latach CC jest nie tylko ogromnym ruchem twórców i odbiorców, a raczej wszystkich którzy czują się częścią obu tych grup. CC jest infrastrukturą prawną dla Otwartych Zasobów Edukacyjnych, techniczną ułatwiającą dzielenie się w setkach serwisów i platform do publikacji muzyki (Soundcloud, Bandcamp), filmów (Vimeo.com, YouTube), dokumentów (Scribd, Slideshare), fotografii (flickr, 500px) … CC jest również nadal częścią debaty o przyszłości prawa autorskiego, co raz bardziej profesjonalnie, podlega krytyce i dyskusji wewnątrz społeczności używającej licencji i stara się nadal wprowadzać innowacje tam gdzie może to przynieść pozytywne zmiany.

Creative Commons działa aktywnie w ponad 100 państwach, w 70 posiada przedstawicielstwa (Affiliates) takie jak Creative Commons Polska. Według różnych szacunków w sieci dostępnych jest co najmniej 400 milionów prac na licencjach CC, które można wyszukiwać za pomocą m.in. Google czy własnej wyszukiwarki Creative Commons.

Amerykańskie Creative Commons przygotowało specjalną stronę urodzinową, na której przez tydzień prezentowane są postacie i zasoby ważne dla historii CC. Sprawdźcie je, korzystajcie co raz częściej z licencji i stawajcie się co raz bardziej otwarci. Tego życzymy Wam i Creative Commons na świecie w 10 urodziny!

W Polsce 10 urodziny CC będziemy świętować podczas urodzin Centrum Cyfrowego, partnera Creative Commons Polska. Już w najbliższą środę, 12 grudnia w lokalu państwomiasto.

Zobacz też