15 czerwca 2012
Pierwsze “Otwieracze” przyznane!

14. czerwca, podczas imprezy z okazji 7. urodzin Creative Commons Polska zostały po raz pierwszy przyznane “Otwieracze” – nagrody dla osób i organizacji działających na rzecz otwartości i promocji otwartych modeli tworzenia i udostępniania zasobów wiedzy i kultury. Zespół Creative Commons Polska przyznał “Otwieracze” w dwóch kategoriach – osoba indywidualna oraz instytucja. W kategorii “osoba indywidualna” Otwieraczem nagrodzona została Hanna Wróblewska, dyrektorka Zachęty Narodowej Galeria Sztuki, natomiast za najbardziej otwartą i promującą otwartość instytucję uznano Świetlicę Krytyki Politycznej w Cieszynie, którą reprezentowała Agnieszka Muras.

Hanna Wróblewska została wyróżniona za rozpoczęcie programu “Otwarta Zachęta”, w ramach którego Zachęta Narodowej Galerii Sztuki będzie stopniowo udostępniać na otwartych licencjach materiały edukacyjne Galerii oraz dzieła artystów wykonywane na zamówienie Zachęty. Tak Wróblewska mówi o misji Zachęty: “Nie chcemy być postrzegani wyłącznie jako maszynka do robienia wystaw. Pragniemy być instytucją otwartą, całą naszą działalnością zwrócić się w stronę publiczności. Skoro instytucje publiczne są finansowane ze środków publicznych ich celem nie jest zarabianie czy bilansowanie, lecz również dostarczanie treści odbiorcom”.

Świetlica Krytyki Politycznej z Cieszyna została nagrodzona “Otwieraczem” za realizowane w 2011 roku projekty Otwórz się! i Otwórz szkołę!, w ramach których uczniowie, nauczyciele, studenci i animatorzy kultury uczyli się wykorzystywać w praktyce otwarte zasoby i stosować  licencje Creative Commons.  Anna Cieplak ze Świetlicy: Dzielenie się to nie oddawanie własności, ale twórcza postawa. Oczywiste jest, że edukacja i kultura to szczególne obszary, które nie powinny być trzymane w tajemnicy. Udostępniając wiedzę, z której mogą skorzystać inni sprawdzam czy moje pomysły faktycznie są skuteczne. Korzystając z pomysłów innych mogę z kolei ulepszać własne działania. Otwartość to sprawa równościowa i warto ją wspierać. Poza tym jest po prostu użyteczna i bardzo prosta. Wystarczy tylko odpowiednio oznakować materiał i tym samym umożliwić korzystanie z niego innym.

Statuetkę “Otwieracza” wymyślili i wykonali Kasia Sawko i Szymon Ceranka.

Zobacz też