19 lipca 2011
Akademia Orange

Akademia Orange

Akademia Orange – program grantowy edukacji kulturalnej

Licencja: CC-BY

Celem programu grantowego Akademia Orange jest promowanie nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które zachęcają do zdobywania wiedzy i uczestnictwa w kulturze. Odbyły się już dwie edycje Akademii, w drugiej edycji Akademii Fundacja Orange wsparła  42 projekty, wszystkie z nich zobowiązały się również do publikacji materiałów powstałych podczas realizacji na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.  Projekty działające w ramach Akademii realizowane są przez partnerstwa dwóch organizacji, dzięki czemu różne instytucje maja okazję współpracować i wymieniać się wiedzą. Materiały powstające w projektach są bardzo zróżnicowane i można szukać ich na stronach organizacji oraz na platformie Akademii w dziale Projekty.

Dlaczego Creative Commons?

Jak można przeczytać na stronie Akademii „Ważnym założeniem programu Akademia Orange jest dzielenie się wiedzą. Chcemy, by nagrodzone projekty nie miały charakteru jednorazowego, ale tworzyły pewną strukturę, która może być wykorzystywana, rozwijana i modyfikowana. Na podstawie już zrealizowanych projektów w przyszłości inne organizacje mogą powtórzyć niektóre elementy lub całe działania w swojej praktyce. Animatorzy mogą się wzajemnie inspirować, tworząc wspólnie bazę wiedzy, komentując swoje projekty, adaptując je do nowych warunków.” Licencja CC BY, którą muszą być objęte materiały powstające w ramach projektów finansowanych przez Fundację Orange (organizatora Akademii) daje możliwość dowolnego wykorzystania materiałów jedynie pod warunkiem podania Autora wykorzystywanego dzieła. Fundacja Orange jest również członkiem Koalicji Otwartej Edukacji, która zrzesza organizacje działające na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych.

Zobacz też