13 października 2009
Warsztaty o wolnej kulturze w instytucjach kultury, 16 października w Warszawie

W najbliższy piątek (16 października) Alek Tarkowski poprowadzi warsztaty dotyczące wolnej kultury w ramach cyklu spotkań Laboratorium Indeksu 73.

Spotkanie będzie miało formułę warsztatu, a jego celem będzie analiza dostępnych współcześnie możliwości uwalniania kultury, w kontekście z jednej strony prawa, a drugiej możliwości oferowanych przez nowe media. Zostaną też zaprezentowane różne sposoby “myślenia o” i “zarządzania” szeroko pojętą produkcją kulturową (kontrola prawnoautorska, model dobra wspólnego, model piracki), z perspektywy twórców, dystrybutorów i odbiorców kultury.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach powinny wysłać maila do Agnieszki Kaim (akaim@indeks73.pl) z Indeksu 73. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17-20.30 w Komunie Otwock (ul. Lubelska 30/32, Warszawa).

Laboratorium Indeksu 73 to cykl kursów w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Jego ideą jest szeroko rozumiana refleksja nad zagadnieniami wolności w kulturze w zakresie jej tworzenia, uczestnictwa i upowszechniania. Celem jest wypracowanie nowych metod badawczych i edukacyjnych, sprowokowanie namysłu nad mechanizmami funkcjonowania współczesnej kultury oraz podniesienie świadomości obywatelskiej w zakresie ograniczeń wolności i możliwości przeciwdziałania im.

Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia w Poznaniu i Gdańsku, więcej informacji na stronie Laboratorium.

Zobacz też