25 czerwca 2009
Konkurs na scenariusze lekcji o nowych mediach

Fundacja Nowe Media organizuje konkurs dla nauczycieli na stworzenie scenariusza lekcji dotyczącego nowych mediów, w trzech kategoriach:

  • Współczesne problemy prawa autorskiego. Czy prawo radzi sobie z rozwojem technologii i  społeczeństwa sieciowego?
  • Gry (komputerowe, choć nie tylko). Czy mogą być nowym atrakcyjnym środowiskiem dla edukacji?
  • Dziennikarstwo internetowe. Jak zrozumieć media poprzez ich tworzenie? Jak zmieniły się media i sposób ich tworzenia?

Scenariusze lekcji, wraz z nagraniami wideo pokazowych lekcji przeprowadzonych na podstawie scenariusza, zostaną przez Fundację udostępnione na licencjach Creative Commons.

Cieszymy się, że ten nowatorski konkurs stosuje nasze licencje, aby uczynić z powstałych w jego ramach materiałów powszechnie dostępne zasoby edukacyjne.

Więcej informacji na stronie fundacji Nowe Media.

Zobacz też