22 maja 2009
Wikipedyści zagłosowali – 75% za licencją Creative Commons!

Ponad 17 tysięcy wikipedystów z całego świata wzięło udział w głosowaniu dotyczącym zmiany sposobu licencjonowania treści i mediów w największej internetowej encyklopedii. 75 % spośród aktywnych współautorów Wikipedii zagłosowało za zmianą modelu licencjonowania, tak by treści były równocześnie udostępniane na jednej z licencji Creative Commons. Głosowanie i wyniki zostały już zatwierdzone przez komitet wyborczy Fundacji Wikimedia.

Zarządzająca Wikipedią Fundacja Wikimedia ogłosiła przed kilkoma tygodniami referendum w sprawie uzupełnienia licencji wolnej dokumentacji GNU (GFDL), stosowanej dotychczas w Wikipedii, o licencję Creative Commons – uznanie autorstwa – na tych samych warunkach (Attribution-ShareAlike) w wersji 3.0, jako drugą podstawową licencję. Zmiana ma na celu zestandaryzowanie statusu prawnego zasobów Wikipedii oraz kompatybilność z innymi tak zwanymi wolnymi zasobami (free content). Chęć zmiany podyktowało wybieranie przez co raz większą ilość projektów edukacyjnych i naukowych licencji Creative Commons, zaś wg. Fundacji Wikimedia, Wikipedia powinna być z nimi jak najbardziej spójna. O zasadach i powodach przeprowadzanych zmian można przeczytać na stronie FAQ dot. licencjonowania.

Następnym krokiem w procesie zmian licencjonowania jest zatwierdzenie wszystkich zmian przez radę Fundacji oraz wprowadzenie ostatnich poprawek w zasadach przejścia na wolne licencje. Wprowadzanie zmian rozpocznie się po 15 czerwca od uaktualnienia angielskojęzycznych wiki dot. licencjonowania i statutów prawnych Wikipedii. Więcej o wynikach głosowania i zmianach na Wikipedii możecie znaleźć tu.

Zobacz też