19 marca 2009
SAGE – archiwum informacji biomedycznych w trybie Open Access

Merck (jedna z największych światowych korporacji medycznych od kilkunastu lat rozwijająca innowacyjne rozwiązania w udostępnianiu danych z biologii chorób i medycyny) ogłosiła podczas konferencji CHI Medicine Tri-Conference w San Francisco utworzenie ogromnego repozytorium wyników jej badań.  Wyniki badań nad wieloma trudnymi w leczeniu chorobami oraz oprogramowanie, metody leczenia i kombinacje leków zostaną udostępnione na zasadach Open Access poprzez organizację non-profit SAGE.

Jak powiedział jeden z dyrektorów firmy Merck i zarazem naukowiec, Eric Schadt, korzyści płynące z badań złożonych sieci danych biologicznych („biosieci”) są bardzo duże, ale koszty są zbyt duże jak na możliwości jednego przedsiębiorstwa. Wizją Sage było stworzenie otwartego dostępu pozwalającego naukowcom razem rozwijać i integrować biosieci – a wszystko w celu przyspieszenia eliminacji chorób ludzkich. Jak podkreślają jednak twórcy SAGE, najtrudniejsze w tym projekcie wcale nie są bariery technologiczne i badawcze, ale dotarcie do instytucji badawczych i naukowców i przekonanie ich do dzielenia się wynikami badań i współpracy.
Udostępnienie danych nie odbędzie się oczywiście natychmiastowo, zasoby objęte zostały trzy do pięcioletnim okresem inkubacyjnym, podczas którego dane będą nadal podlegały badaniom, a wyniki dookreślaniu zasad ich udostępniania. Po tym okresie dane mają zostać opublikowane w wersji użytkowej.
Wiedza przekazana do nowego repozytorium pochodzi z ośrodka badawczego nad bioinformatyką Rosetta. Naukowcy z samego tylko ośrodka, dzięki wspólnym zasobom już w ubiegłym roku opublikowali kilkanaście artykułów i publikacji naukowych.

Zobacz też