27 stycznia 2009
Organizacje zbiorowego zarządu i licencje Creative Commons – prośba o kontakt zainteresowanych osób

Creative Commons Polska coraz częściej otrzymuje informacje o wykorzystywaniu utworów na licencjach Creative Commons w Polsce. W szczególności, zgłaszają się do nas przedsiębiorcy zainteresowani wykorzystaniem licencji w komercyjnych przedsięwzięciach. Bardzo często dostajemy też pytania o stosunek organizacji zbiorowego zarządzania do tych licencji. Informujemy, że wszelkie posiadane przez nas informacje publikujemy w Internecie – zainteresowanym osobom polecamy lekturę „Oświadczenia Creative Commons Polska w sprawie relacji między wolnymi licencjami a zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi”
(PDF) lub zapoznanie się z materiałami z zeszłorocznej konferencji, dotyczącej licencji Creative Commons w Polsce.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że informacje te mogą być niewystarczające. Chcielibyśmy wobec tego zachęcić osoby korzystające z utworów na licencjach CC, które w praktyce stykają się ze stanowiskami, roszczeniami, a może nawet i pozwami organizacji zbiorowego zarządzania do informowania nas o tym pod adresem cc (małpa) creativecommons.pl. Chcielibyśmy uzyskać dzięki temu pełniejszy ogląd praktyki stosowania licencji oraz praktycznego podejścia do nich przez organizacje zbiorowego zarządzania.

Zobacz też