28 lutego 2008
Umowy potwierdzajace użycie licenji CC w relacjach autor – wydawca

Udostępnienie utworu na licencji Creative Commons jest możliwe w
zasadzie w każdy sposób, który dostatecznie wyraża wolę licencjodawcy.
Wystarczy zatem opatrzenie utworu prostą informacją o konkretnej
wybranej licencji. Często spotykamy się jednak z sytuacją, w której
różne osoby chcą zawrzeć pisemną umowę. Szczególnie często dzieje się
to w przypadku wydawców, którzy chcą wydawać utwory udostępnione na
licencji Creative Commons, ale chcą również dysponować dokumentem
potwierdzającym ich uprawnienie do tego.

Przedstawiamy wobec tego takie przykładowe umowy. Są to proste
dokumenty, w których zawarto oświadczenie licencjodawcy, że udziela
licencjobiorcy licencji Creative Commons do określonego utworu.

Poniżej udostępniamy sześć gotowych plików PDF do wydrukowania i
uzupełnienia ręcznie, po jednym dla każdego wariantu licencji Creative
Commons w aktualnej wersji 2.5. Udostępniamy również plik edytowalny,
który można uzupełnić w komputerze – w formatach ODT oraz RTF.

Umowa wzorcowa w formacie: ODT
https://creativecommons.pl/wp-content/pliki/cc_umowa_pisemna_wzor.odt
RTF
https://creativecommons.pl/wp-content/pliki/cc_umowa_pisemna_wzor.rtf,

oraz PDF

https://creativecommons.pl/wp-content/pliki/cc_umowa_pisemna_wzor.pdf.

Należy pamiętać, aby w konkretnym podpisywanym dokumencie podać pełną
nazwę oraz link do właściwej licencji, a nie do jej przystępnego
podsumowania.

Umowa – licencja Creative Commons Uznanie autorstwa (PDF)

https://creativecommons.pl/wp-content/pliki/cc_umowa_pisemna_pdf_by.pdf

Umowa – licencja Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych
warunkach (PDF)

https://creativecommons.pl/wp-content/pliki/cc_umowa_pisemna_pdf_bysa.pdf

Umowa – licencja Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie
niekomercyjne – Na tych samych warunkach (PDF)


https://creativecommons.pl/wp-content/pliki/cc_umowa_pisemna_pdf_byncsa.pdf

Umowa – licencja Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie
niekomercyjne – Bez utworów zalez.nych (PDF)

https://creativecommons.pl/wp-content/pliki/cc_umowa_pisemna_pdf_byncnd.pdf

Umowa – licencja Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie
niekomercyjne (PDF)

https://creativecommons.pl/wp-content/pliki/cc_umowa_pisemna_pdf_bync.pdf

Umowa – licencja Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów
zależnych (PDF)

https://creativecommons.pl/wp-content/pliki/cc_umowa_pisemna_pdf_bynd.pdf

Mamy nadzieję, że takie wzory ułatwią stosowanie licencji Creative
Commons – będziemy wdzięczni za informacje o przypadkach, w których
zostały one użyte. Pomoże to nam ocenić przydatność tego rodzaju
materiałów.

Zastrzegamy, że wzory te, podobnie jak same licencje Creative Commons
udostępniane są bez gwarancji ich skuteczności i przydatności. Wzięcie
odpowiedzialności za taki dokument bez znajomości konkretnej sytuacji
prawnej osób, które będą z nich korzystały nie jest możliwe. Pełnej i
odpowiedzialnej porady prawnej jest w stanie udzielić jedynie prawnik
po zapoznaniu się z sytuacją w konkretnej sprawie.

Zobacz też