29 sierpnia 2007
Holenderskie organizacje zbiorowego zarządu współpracują z CC.

23 sierpnia holenderskie organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi Buma i Stemra oraz holenderski oddział Creative Commons rozpoczęły wspólny projekt pilotażowy. W jego ramach muzycy będący członkami organizacji będą mogli udostępnić swoją twórczość na jednej z trzech licencji CC zawierających warunek „Użycie niekomercyjne”. Pozwoli to również twórcom wykorzystującym te licencje CC stać się członkami Buma/Stemra i z pomocą organizacji otrzymywać wynagrodzenia za wykorzystanie ich twórczości.

Roczny projekt ten jest pierwszym tego rodzaju w Europie i jako taki stanowi ważny eksperyment dotyczący zarządzania prawami do swoich utworów przez twórców. Zazwyczaj członkowie organizacji zbiorowego zarządu przenoszą na organizacje całość swoich praw, przez co, w szczególności, nie mogą ich udostępniać na zasadach wolnych licencji. Celem projektu jest więc zwiększenie dostępnych możliwości promowania twórczości przez muzyków.

Prof. Lawrence Lessig nazwał projekt

„pierwszym krokiem, zwiększającym swobodę wykorzystywania utworów muzycznych w świecie cyfrowym”.

Poparcie dla projektu wyraził również holenderski Minister ds. Edukacji, Kultury i Nauki, Ronald Plasterk.

Już w 2005 roku Buma/Stemra rozpoczęła projekt Flexco, który badał możliwość zaoferowania członkom organizacji mechanizmów indywidualnego zarządzania prawami do twórczości bez szkody dla samych organizacji. Obecny projekt jest kontynuacją tych działań.

„Inicjatywa odzwierciedla naszą chęć zapewnienia najlepszych możliwych usług naszym członkom. Mamy nadzieję, że ten projekt pilotażowy ułatwi twórcom muzyki promocję swojej twórczości”,

stwierdza przewodniczący Buma/Stemra, Cees Vervoord.

Holenderska inicjatywa jest ważnym dowodem na to, że zbiorowy zarząd nie musi wykluczać rozporządzania prawami przez twórców. Mam nadzieję, że roczny program udowodni, że stosowanie licencji CC przez członków organizacji zbiorowego zarządzania jest obopólnie korzystne.

(Więcej informacji: notatka prasowa (ang.), strona CC Holandia).

Zobacz też