17 kwietnia 2007
Zmiany w CC Polska

W ostatnim czasie w Creative Commons Polska zaszło sporo zmian – na początku roku zmieniliśmy partnerów instytucjonalnych projektu. Nowymi partnerami są Interdyscyplinarne Centrum Modelowania przy Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW) oraz kancelaria prawna Grynhoff, Woźny i Wspólnicy.

Koordynatorami odpowiedzialnymi za aspekty społeczne projektu jestem nadal ja (będę od teraz pełnił tę funkcję jako pracownik ICM UW) oraz Justyna Hofmokl. Natomiast zmienił się koordynator prawny projektu, jest nim od niedawna Krzysztof Siewicz, prawnik zajmujący się wolnymi licencjami (polecam jego bloga „Prawo wolnego oprogramowania„) z kancelarii Grynhoff, Woźny i Wspólnicy.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę Fundacji Otwarty Kod Kultury, Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Piotrowi Wasilewskiemu, poprzedniemu koordynatorowi prawnemu.

Zobacz też