20 grudnia 2006
Profesorowie Barta i Markiewicz o Creative Commons

Tydzień temu w „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza pt. „Od „wolnego” oprogramowania do „wolnych” utworów” (RP, 14 XII 2006, C4). Prezentują oni ideę licencji Creative Commons, postulują uwzględnienie w nowelizacji ustawy o prawie autorskim zmian ułatwiających stosowanie wolnych licencji, a w podsumowaniu stwierdzają, że
„należałoby raczej propagować udzielanie dla zainteresowanych użytkowników Internetu – światowej, odpłatnej, standardowej i zryczałtowanej licencji na korzystanie w Internecie dla celów niezawodowych z wszystkich rozpowszechnionych utworów i przedmiotów praw pokrewnych”.
Ciekawe komentarze do artykułu można znaleźć na blogach „Krzysztofa Siewicza”:http://ksiewicz.net/?p=43 i „Piotra Waglowskiego”:http://prawo.vagla.pl/node/6882.

Zobacz też