23 listopada 2005
Sieci: nowy krajobraz

W najbliższą sobotę rozpocznie się w Teatrze Wytwórnia w Warszawie trzydniowy cykl spotkań ma temat nowych mediów i internetu. W jego ramach spotkania z artystami, dziennikarzami i krytykami, m.in. dyskusja panelowa „Rola i wyzwania prawa w społeczeństwie
informacyjnym” w sobotę wieczorem oraz druga dyskusja, „Społeczności internetowe, aktywizm, sieć” w niedzielę. W tej drugiej jednym z uczestników panelu będzie Alek Tarkowski z CC Polska.

Więcej informacji o festiwalu Sieci na stronie terminal.n17.waw.pl/sieci.

Zobacz też