6 września 2005
CC na Festiwalu Nauki

Bardzo serdecznie zapraszamy na seminarium, które CC Polska organizuje w ramach tegorocznego Festiwalu Nauki.

„Wolność wiedzy: utopia czy konieczność? O obronie wiedzy jako dobra wspólnego”

17 września, godz. 11, Sala Kino.Lab
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (Al. Ujazdowskie 6, Warszawa).

Wiedza i informacja są kluczowymi dobrami w społeczeństwie
informacyjnym. Dzięki rewolucji cyfrowej zyskaliśmy nowe możliwości ich
upowszechniania. Jednocześnie jesteśmy świadkami zawłaszczania wielu
obszarów dóbr nauki i kultury. Jaka jest przyszłość dorobku
intelektualnego pokoleń?

W ramach spotkania omówimy nowatorskie rozwiązania prawne i techniczne
służące wolności wiedzy, takie jak inicjatywa Open Access czy różnego
rodzaju biblioteki internetowe. Spotkanie zakończy pokaz zasobów
bibliotek cyfrowych i ogólnodostępnych archiwów internetowych.

Uczestnicy:

  • Bożena Michalska – zastępca dyrektora ds. działalności informacyjnej i promocji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
  • Przemysław Szymański – Departament Społeczeństwa Informacyjnego MNII, koordynator projektu Polska Biblioteka Internetowa
  • Edwin Bendyk – tyg. „Polityka”
  • Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski – Creative Commons Polska
  • Zobacz też