27 kwietnia 2005
„Wolna Kultura” po polsku

Wraz z krakowskim otwarciem CC Polska miała miejsce premiera cyfrowej wersji „Wolnej kultury”, najnowszej książki „Lawrence’a Lessiga”:http://lessig.org.
Książka została przetłumaczona przez zespół dwudziestu tłumaczy i redaktorów wolontariuszy współpracujących na wiki projektu. Praca grupowa ma szereg zalet, które system taki, jak wiki, pozwala wykorzystać – ujawniają się one na przykład przy uzgadnianiu terminologii lub ujednolicaniu słownictwa, co z każdą dodatkową osobą przebiega bardziej skutecznie. Wiki pozwoliła nam też zręcznie wymieniać się fragmentami tekstu, podczas gdy aktualna wersja tekstu była zawsze dostępna w systemie.
Maszynopis został przekazany Wydawnictwom Szkolnym i Pedagogicznym, które dokonały kolejnej redakcji książki, przygotowując ją do druku. Książka ukaże się w księgarniach, nakładem WSiP, w maju.

Już teraz na „stronie wydawnictwa”:http://wsip.com.pl/Portal?refId=IQ076I362448J5A74YQ16I36 jest dostępny „PDF książki”:http://wsip.com.pl/Portal?refId=IQ076I362448J5A74YQ16I36, na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach Polska.
Marek Futrega założył „mirror strony Wolna kultura”:http://www.futrega.org/wk/, na którym oferuje, obok PDFu, „pierwszy remiks” książki: wersję HTML, podzieloną na rozdziały lub w całości, w pliku zip.

Zobacz też