8 listopada 2016
Licencje 4.0 po polsku

Zakończyliśmy właśnie żmudny proces konsultacji i tłumaczenia licencji Creative Commons w wersji 4.0. Najnowsze wydanie licencji działa od prawie 2 lat i staje się co raz popularniejsze również w Polsce, ale dla pełnej wygody korzystania z nich w kraju brakowało tłumaczenia pełnej wersji tekstu prawnego licencji.

Jednym z głównych celów wprowadzenia kolejnej wersji licencji było dostosowanie ich do potrzeb rosnącego sektora publicznego (coraz częściej korzystających z licencji) oraz uwzględnienia specyfiki udostępniania danych. Od wersji 4.0 licencje posiadają też tylko jedną, międzynarodową wersję. Wszystkie poprzednie wersje licencji nadal obowiązują i działają, ale wraz z pełnym tłumaczeniem licencji zalecamy dla nowych treści i projektów przejście na wersję 4.0. Licencje w wersji 4.0 znajdziecie już na naszych najnowszych infografikach (obok).

O zmianach w wersji 4.0

Licencje obecnie obejmują prawa sui generis (prawa szczególne) do baz danych, które istnieją w niektórych państwach (w tym w Polsce, na mocy ustawy o ochronie baz danych), a które nie były uwzględnione we wcześniejszych wersjach – to oznacza, że zrzeczenie się określonych praw z pomocą licencji dotyczy także baz danych;

Licencje 4.0 zawierają zapisy, na mocy których Licencjodawca zrzeka się także ochrony swojego wizerunku, w zakresie w jakim pozwala na to miejscowe prawo.

Od najnowszej wersji działa prostsze uznanie autorstwa: w wersji 4.0 wystarczy podawać informacje o autorze i licencji, nie jest wymagane podawanie tytułu utworu w informacji licencyjnej – jeśli równocześnie podajemy odnośnik do tego strony, na której wraz z utworem znajduje się jego opis. Podawanie tytułu jest nadal rekomendowane (we wcześniejszych wersjach był to obowiązek). W przypadku materiałów, w których wykorzystano wiele utworów na licencji CC możliwe jest również podanie linku do osobnej strony ze wszystkimi opisami zamiast umieszczania tych opisów w pliku (wygodne np. w przypadku materiałów wideo).

Istnieje możliwość nakazania przez licencjodawcę usunięcia informacji o jego autorstwie z określonych kopii utworu lub utworów zależnych – w przypadku, gdy nie chce być związany z określonym użyciem jego utworu. W wersjach 3.0 to uprawnienie dotyczyło jedynie utworów zależnych.

Nowe wersje wprowadzają model 30 dni na usunięcie naruszeń licencji. Naruszenie licencji, tak jak wcześniej, oznacza automatyczne wygaśnięcie licencji względem licencjobiorcy, który ją naruszył. Licencja zostaje jednak przywrócona jeśli w ciągu 30 dni od ustalenia naruszenia zostanie ono naprawione.

Szczegółowy opis zmian w licencji CC w wersji 4.0 (ang.) https://wiki.creativecommons.org/wiki/4.0

Nad procesem tłumaczenia czuwały prawniczki Centrum Cyfrowego Natalia Mileszyk i Katarzyna Strycharz.

Zobacz też

10 kwietnia 2012
Szkic licencji 4.0 otwarty do dyskusji

Przygotowany został pierwszy projekt (o symbolu v4.0d1) wersji 4.0 licencji Creative Commons, nad którym prace wystartowały podczas Międzynarodowego Zjazdu CC w Warszawie we wrześniu 2011 roku. Wersja 4.0 ma na celu wprowadzenia maksymalnej standaryzacji i interoperacyjności, zwłaszcza w państwach, w których CC dotąd nie działało.

Najważniejszymi wątkami w dyskusji o nowej wersji licencji są prawa dot. baz danych, praw osobistych i możliwości zrzekania się ich. Ważną kwestią na którą dyskusja jest również otwarta jest kwestia definicji niekomercyjnego wykorzystania.

Dyskusja nad wersją 4.0 obywa się na specjalnej stronie wiki gdzie znajduje się również szczegółowe porównanie licencji 3.0 z nowymi propozycjami. Główna dyskusja obywa się zaś na liście dyskusyjnej.

Zobacz też

11 grudnia 2011
Przegląd linków CC #15

1. Otwarta została publiczna dyskusja nad licencjami Creative Commons 4.0 które mają przynieść rozwiązanie kwestii praw sui generis do baz danych. Dyskusja będzie trwać 2-3 miesiące, aby wziąć w niej udział należy dołączyć do listy dyskusyjnej, której treść dostępna jest też na Wiki Creative Commons.
2. W siedzibie Gazety Wyborczej odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca przyszłości epodręczników z udziałem nowej minister edukacji Krystyny Szumilas i min. cyfryzacji Michała Boniego. Do dyskusji wprowadzała Justyna Hofmokl z CC Polska (jej prezentacje można zobaczyć na stronie Centrum Cyfrowego).
3. Przed konferencją Ola Pezda na łamach Gazety Wyborczej przepytuje Richarda Baraniuka o przyszłość edukacji i podręczników. R. Baraniuk jest założycielem Connexions, jednej z pierwszych i największych platform Otwartych Zasobów Edukacyjnych umożliwiających tworzenie własnych zestawów do nauczania.
4. Open Education Quality Initiative (OPAL) wręczyło nagrody dla najlepszych praktyk wykorzystywania Otwartych Zasobów Edukacyjnych na świecie.
5. Why Full Open Access Maters (Dlaczego pełen Otwarty Dostęp jest ważny) to artykuł komentujący różnice miedzy publikacjami naukowymi w normalnym trybie Open Access a publikacjami otwartymi dodatkowo dzięki wolnymi licencjom.

Zobacz też