12 lipca 2011
Power of Open – najlepsze historie wykorzystania licencji CC

Creative Commons stara się przedstawiać i promować najlepsze przykłady stosowania licencji CC w różnych branżach. Zarówno centrala jak i oddziały krajowe (w tym Polska) prowadzą w tym celu specjalne projekty. Na naszej stronie możecie śledzić dział polskich Case Studies, na stronie międzynarodowej, ogromy spis z całego świata. Najlepsze z historii zostały ostatnio wydane w książce „The Power of Open” (Siła otwartości).

Okładka książki The Power of Open

Historie w The Power of Open prezentują szerokie zastosowanie CC w różnych dziedzinach, znajdują się tu przykłady z działań dużych organizacji i indywidualnych twórców.  Książka dostępna jest do pobrania za darmo na thepowerofopen.org na licencji CC Uznanie Autorstwa. Aktualnie można ją przeczytać w kilku językach, a drukowane egzemplarze dostępne są za pośrednictwem sklepu Lulu.com.

Książka posiada również krótki szkic społeczno-gospodarczy o korzyściach wynikających z wdrażania narzędzi CC. O ile wartość społeczna jest, zwłaszcza w sieci, trudna do oceny to można próbować ocenić wskaźniki ekonomiczne. Od początku działania Creative Commons badana jest liczba linków do licencji Creative Commons zgłaszanych przez wyszukiwarki i ilość prac objętych licencjami w wielu ważnych repozytoriach. Na podstawie pochodzących z tych bardzo ostrożnych szacunków danych podaje się, że minimalna liczba licencjonowanych dzieł to ponad 400 mln zł (stan na koniec 2010 roku).

Zobacz też