2 czerwca 2010
Catalyst Grants – Creative Commons dla otwartości i innowacyjności

Creative Commons uruchomiło wczoraj program grantowy Catalyst Grants (w wl. tłumaczeniu Granty katalizatorowe) w ramach którego chce zebrać i rozdać 100.000 dol. amerykańskich wynalazcom, animatorom kultury, innowacyjnym nauczycielom i naukowcom na całym świecie.

Wnioskodawcy mogą szukać finansowania na działania, które są zgodne z misją Creative Commons „wspierania kreatywności (kulturalnej, edukacyjnej, naukowej) przykładowo mogą to być projekty promowania i wdrażania narzędzi CC, licencji i technologii oraz w celu wsparcia budowy i pracy społeczności, które chcą stworzyć coś w otwartym modelu.

Propozycje swoich projektów można składać do 30 czerwca, po ocenie wniosków składanych przez oddziały i światową społeczność CC, wybrane projekty otrzymają dofinansowanie wysokości  1.000$ –  10.000$ na wprowadzenie swoich pomysłów w życie. Finansowanie nie może być wykorzystane do lobbingu, typowej działalności oddziałów CC na świecie (np. organizacji Salonu CC  czy tłumaczenia licencji itp.) ani wyłącznie do tworzenia dzieł na licencjach Creative Commons. Wnioski (w dowolnej ilości) mogą składać organizacje i instytucje z całego świata. Więcej o programie grantowym oraz pierwszych złożonych projektach można przeczytać na stronie creativecommons.org.

Zobacz też