15 lutego 2012
Otwartymandat.pl Apel ICM UW o Otwarty dostęp do treści naukowych

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w imieniu swoim oraz projektu Synat przygotowało apel do instytucji finansujących naukę o wprowadzenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce.

ICM UW jest partnerem Creative Commons Polska i ważnym ośrodkiem promującym ideę otwartej nauki w Polsce. W apelu czytamy:

Szeroki dostęp do wiedzy jest kluczowym elementem warunkującym rozwój współczesnych społeczeństw i ich miejsce w układzie globalnym. Szczególnie w nauce, dostęp do opublikowanych wyników zrealizowanych badań ma podstawowe znaczenie dla tempa dalszego rozwoju danej dziedziny.

Przegląd sposobów wdrażania otwartego dostępu do treści naukowych i propozycje implementacji tego modelu w Polsce zostały przedstawione w przygotowanej przez ICM UW na zamówienie MNiSW ekspertyzie “Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych”.

Możecie podpisać się pod apelem na stronie otwartymandat.pl

Zobacz też