Pytania i odpowiedzi dla projektu Polska Pomoc

1. Czy poniższe utwory powinny być udostępniane na licencji CC Uznanie autorstwa (BY) 3.0 Polska?:

  • skrypt szkoleniowy

Tak. Skrypt szkoleniowy powinien być udostępniony na licencji CC i  oznaczony wg wzoru w umowie. Informację o licencji można umieścić razem z informacją o tytule i autorach skryptu.

Skrypt jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/] Pewne prawa zastrzeżone na rzecz [nazwa autorów oraz nazwa instytucji]. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.”

  • prezentacja powerpoint

Tak. Prezentacje multimedialne  powinny być udostępniona na licencji CC i  oznaczony wg wzoru w umowie. Informację o licencji można umieścić np. na ostatnim slajdzie.

„Prezentacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/] Pewne prawa zastrzeżone na rzecz [nazwa autorów oraz nazwa instytucji]. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.”

  • film

Tak. Film powinien być udostępniony na licencji CC i  oznaczony wg wzoru w umowie. Informację o licencji można umieścić np. na końcu filmu.

„Film jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/] Pewne prawa zastrzeżone na rzecz [nazwa autorów oraz nazwa instytucji]. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.”

  • artykuł w gazecie

Tak. Artykuły powinny być udostępnione na licencji CC i  oznaczone wg wzoru w umowie. Informację o licencji można umieścić na końcu artykułu.

„Tekst artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/] Pewne prawa zastrzeżone na rzecz [nazwa autorów].”

  • publikacja drukowana

Tak. Publikacje powinny być udostępniona na licencji CC i  oznaczony wg wzoru w umowie. Informację o licencji można umieścić na karcie tytułowej.

„Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/] Pewne prawa zastrzeżone na rzecz [nazwa autorów oraz nazwa instytucji]. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.”

Powrót

2. Czy  przepisy prawa autorskiego kraju, w którym jest realizowany projekt mają  jakieś znaczenie?
Licencją CC oznaczamy utwory finansowane w ramach polskiego projektu Polska Pomoc, więc nie wchodzimy na teren prawa lokalnego. Licencje Creative Commons są znane w większości pańśtw na świecie.

Powrót

3. Czy licencję nadaje się samemu poprzez umieszczenie formułki i linku do pełnej treści licencji na utworze, czy ktoś ja nadaje? Czy wystarczy podać na nich formułkę z ‘Umowy na dotację’ między MSZ a nami:
To Państwo oznaczacie treści licencją CC. Najlepiej wykorzystać do tego formułę zaproponowaną w umowie na dotację.

Tak. Prezentacje multimedialne  powinny być udostępniona na licencji CC i  oznaczony wg wzoru w umowie. Informację o licencji można umieścić np. na ostatnim slajdzie.

[Utwór] jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/] Pewne prawa zastrzeżone na rzecz [nazwa autorów oraz nazwa instytucji]. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.”

Powrót