Kompatybilność licencji

Stosowanie dla materiałów edukacyjnych licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa lub Creative Commons Uznanie Autorstwa- Na Tych Samych Warunkach (oraz oczywiście materiałów pochodzących z domeny publicznej) gwarantuje, że stworzone materiały będą miały największe możliwe oddziaływanie. Te rodzaje licencji pozbawiają nasze materiały barier przed ich przetworzeniem, ponownym wykorzystaniem, kopiowaniem i dostosowaniem przez dowolne inne podmioty. Warto pamiętać, że na tym właśnie polega siła współczesnej edukacji, która bez tych barier jest w stanie dostosować się do różnych potrzeb i dotrzeć tam gdzie wcześniej było to bardzo utrudnione np. do osób niepełnosprawnych lub wykluczonych ekonomicznie. Dziś jeśli tworzymy otwarte zasoby edukacyjne dajemy szanse innym osobom na przykładów przetłumaczenie ich lub zmiany formatu wygodniejsze dla innych użytkowników. Dlatego tak ważna jest również kompatybilność licencji wewnątrz naszego materiału.
Nie wszystkie licencje są ze sobą zgodne.
Przykładem niech będzie Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych (wydany przez Koalicję Otwartej Edukacji). Bazuje na otwartych treściach dostępnych głównie na licencjach CC BY i CC BY-SA. lub pochodzących z domeny publicznej. Dlatego musi być udostępniony na licencji CC BY-SA (jest to rezultatem warunku SA). Inne licencję będą powodować różnego stopnia ograniczenia. Wzajemne zależności zostały przedstawione w tabeli kompatybilności.

Tabela kompatybilności licencji Creative Commons