9 października 2018
Zaproszenie na spotkanie powołujące oddział Creative Commons Polska

Zaproszenie na spotkanie powołujące oddział Creative Commons Polska

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w tworzenie nowego, otwartego oddziału Creative Commons Polska!

W połowie 2018 roku przestał działać dotychczasowy model Creative Commons Polska, w którym Centrum Cyfrowe było organizacją-oddziałem globalnego Creative Commons na mocy umowy z centralną organizacją w USA.

Jest to wynikiem dwuletniego procesu strategicznego, w wyniku którego centrala Creative Commons, razem z siecią partnerów z całego świata, postanowiła wdrożyć nowy model międzynarodowej sieci Creative Commons. Głównym powodem zmiany było poczucie, że etap prac prawniczych związanych z lokalizowaniem licencji, które były głównym zadaniem krajowych organizacji-oddziałów, został definitywnie zakończony. Zmiana odpowiada także na potrzebę otwarcia się na zaangażowanie nowych osób i organizacji, co w starym modelu było ograniczone lub niemożliwe.

Traktujemy to jako ogromną szansę na wypracowanie nowego sposobu pracy Creative Commons w Polsce. Chcemy, żeby nie był to projekt jednej organizacji, lecz inicjatywa otwarta na nowych członków, umożliwiająca współpracę i wspólne podejmowanie decyzji i działań przez wszystkie osoby zainteresowane upowszechnianiem licencji Creative Commons w Polsce, a także edukacją prawnoautorską oraz promocją wolnego internetu, wolnej kultury i swobodnego dostępu do wiedzy. Dlatego do współtworzenia Creative Commons Polska zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby w jakikolwiek sposób włączyć się w takie działania.

Kiedy?

Otwarte spotkanie powołujące Oddział Creative Commons Polska odbędzie się 18 października o 17:30 w siedzibie Centrum Cyfrowego (ul. Chmielna 24 lok. 2, https://centrumcyfrowe.pl/o-nas/kontakt/ ). Jest możliwość wzięcia udziału w spotkaniu zdalnie (prosimy o kontakt wcześniej na adres mbiernat@centrumcyfrowe.pl).

Program spotkania

  1. Wprowadzenie  (historia Creative Commons – osiągnięcia, osoby zaangażowane, krótkie omówienie nowej Strategii Creative Commons Global Network oraz zasad działania i obowiązków oddziału Creative Commons Polska).
  2. Omówienie sposobu pracy i podejmowania decyzji, wybór narzędzi pracy, zatwierdzenie planu spotkań i sposobu komunikacji członków Creative Commons Polska.
  3. Ustalenie listy członków/kiń Creative Commons Polska. Wybór koordynatora/ki działań w Polsce i reprezentanta/tki do CC Global Council oraz.
  4. Dyskusja wokół propozycji planu pracy Creative Commons Polska na 12 miesięcy (komunikacja, obsługa prawna, prace IT, edukacja), podział zadań pomiędzy zainteresowane osoby.

Serdecznie zapraszamy!

 

Linki do nowej strategii Creative Commons Global Network:

https://github.com/creativecommons/global-network-strategy/blob/master/GlobalNetworkStrategy-Final.md

https://github.com/creativecommons/global-network-strategy/blob/master/docs/Guide_for_creating_a_chapter.md#first-chapter-meeting-toolkit

Wykorzystano zdjęcie: ESA, CC BY-SA, The last of the Frontier Fields – Abell 370, https://www.flickr.com/photos/europeanspaceagency/34332264821

Zobacz też