16 sierpnia 2015
Przegląd linków CC #181

Otwarta edukacja i zasoby

35 historycznych zdjęć z okresu strajku Solidarności w 1980 roku w Stoczni Gdańskiej zostało przekazane przez Europejskie Centrum Solidarności do Wikimedia Commons. Zdjęcia dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach.

Fot.  Krzysztof Korczyński, Institution: European Solidarity Centre, CC BY-SA

Open Education Consortium rozbudowuje swoją bazę wiedzy i publikuje na stronie bazę kontaktową do ekspertów zajmujących się otwartością zasobów edukacyjnych z całego świata.

OpenWashington, projekt edukacji zawodowej i profesjonalnej opierającej się o otwarte zasoby edukacyjne opublikował kolekcję relacji wideo nauczycieli i wykładowców pracujących z i tworzących własne OZE.

Tymczasem w Centrum Cyfrowym odbyła się wizyta studyjna instytucji tworzących repozytoria otwartych zasobów edukacyjnych (lub planujących takie) z Europy. Szczególnie dwie platformy, które osiągnęły wyjątkowe sukcesy w swoich krajach, belgijski KlasCement oraz norweska Norwegian Digital Learning Arena (NDLA) warte są bliższego poznania tego jak działają o czym pisze Anna Stokowska.

FLOE to projekt, którego celem jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału otwartych zasobów edukacyjnych do przygotowywania spersonalizowanych materiałów, które będą pomagać uczniom z różnymi trudnościami z uczeniem się oraz niepełnosprawnościami.

Otwarta nauka

O otwartej nauce z perspektywy zaufania i zmian jakie w świecie naukowym wywołują szybkie zmiany technologiczne. Historia błędnych, sfałszowanych czy źle ocenionych badań jest stara jak i sama nauka, ostatnie lata, otwarty dostęp w sieci i nowe modele publikacji i recenzji wzmacniają skalę i widoczność tych problemów.

Jedną ze zmian, o których można przeczytać w w.w. artykule jest publikowanie wyników badań jeszcze w trakcie prac, nieoficjalnie i poza wydawnictwami, często przez recenzją, które mimo jasnego oznaczenia jako robocze i tak potrafią zacząć żyć własnym życiem, być cytowane, wykorzystywane i weryfikowane zupełnie poza obiegiem wydawniczym. O procesie „radykalnego publikowania rękopisów” pisze Richard Morey.

Jak wygląda rozwój otwartej nauki w Chinach? Całkiem dobrze, choć wzrost ilości otwartych czasopism czy nowe otwarte repozytoria nadal pozostają mało znane poza krajem.

Fot.  Krzysztof Korczyński, Zdjęcie z kolekcji Europejskiego Centrum Solidarności, licencja CC BY-SA 3.0 PL.

Zobacz też