14 marca 2015
Przegląd linków CC #169

Otwarta edukacja

1. W ankiecie przeprowadzonej wśród 3000 nauczycielek i nauczycieli ZNP oceniał darmowy podręcznik przygotowany przez Min. Eduakacji Narodowej „Nasz Elementarz”. Ponad 62% ankietowanych ocenia go dobrze w warstwie merytorycznej, 71% dobrze w wychowawczej. Gorzej oceniana jest. m.in. część matematyczna, a ogólna ocena to trójka. Trochę lepiej, na czwórkę, oceniło elementarz Centrum Cyfrowe, które dokładnie zmierzyło poziom otwartości rządowego podręcznika czyli ilość materiałów na wolnych licencjach i miejsca, w których użyte zamknięte zasoby mogłoby być łatwo zastąpione otwartymi. Obie oceny zwracają uwagę na problemy które wieszczono podręcznikowi, przygotowywanemu w dużym pośpiechu, od samego początku prac nad nim.

2.  W ramach projektu LangOER na Akademi im. Jana Długosza w Częstochowie w kwietniu organizowane są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli pod tytułem Otwarte zasoby i praktyki. Warsztaty będą dotyczyć pozyskiwania otwartych zasobów, tworzenia i kompilowania własnych materiały np. lekcji opartych o materiał video; korzystania z licencji CC, publikowania własnych OZE. Terminy to 10, 11, 24 i 25 kwietnia. Gorąco polecamy!

3. Kolejny fragment wyników badań nauczycieli i nauczycielek używających otwartych zasobów edukacyjnych prowadzonych przez OER Research Hub. Czy osoby pracuję z OZE zawsze są świadome korzystania z nich? Jeśli tak to jak to zmienić? To pytania które zadają sobie badacze.
Wyniki badań. Jakich rodzajów Otwartych Zasobów Edukacyjnych używają nauczciele?
4. Co roku portal Consumer Classroom zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych z krajów UE do udziału w ogólnoeuropejskim konkursie międzyszkolnym. W tym roku tematem konkursu jest konsumpcja treści cyfrowych. Więcej informacji w portalu Edunews.

5. David Wiley opublikował na swoim blogu notatki do wystąpienia, które wygłosił na temat pękającej bańki rynku podręczników akademickich w USA.

6. Rajiv Jhangiani, profesofr psychologii i promotor otwartej edukacji w jednym z najlepiej rozwijających się projektów akademickich OZE na świecie czyli BCcampus pisze o swoich aktualnych działaniach i planach. Kolejny ważny blog praktyka, który warto śledzić.

Otwarta nauka

7. Komercyjni wydawcy i dostawcy baz czasopism i artykułów naukowych tacy jak Elsevir w swoich płatnych ofertach zamieszczają również artykuły dostępne na licencjach CC, nawet tych zabraniających komercyjnego wykorzystania. Jak będą traktowane tego rodzaju naruszenia licencji i woli autorów zastanawia się na blogu CC Timothy Vollmer.

8. Trzy publiczne agencje badawcze z Kanady przyjęły wspólnie politykę otwartego dostępu do wyników prowadzonych przez siebie badań. Od 1 maja publikacje Canadian Institutes of Health Research, The Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada oraz Social Sciences and Humanities Research Council of Canada będą wydawać swoje prace w modelu #openaccess i z maksymalnie 12 miesięcznym embargiem czasowym od daty wydania w czasopiśmie naukowy.

Otwarte zasoby

9. Uniwersytecka Biblioteka Saksonii (SLUB) w Dreźnie udostępniła ogromną część swojej cyfrowej kolekcji na licencji Creative Commons BY-SA 4.0. SLUB będąca w posiadaniu jednej z najlepszych kolekcji manuskryptów na świecie postanowiła zmienić warunki dostępu do wizerunków dzieł, które posiada (które w większości należą już do domeny publicznej) na zgodne z Open Defintion.

10. Jeśli szukasz prostego narzędzia do łatwego i szybkiego atrybuowania zdjęć do szkolnych prezentacji z pomocą przychodzi  Photos for class. Serwis filtrujący zdjęcia dostępne w serwisie Flickr (z wyłączeniem tych oznaczonych jako treści dla dorosłych) i dodający do nich graficzną stopkę z informacją o licencji i autorach.

Zobacz też