28 lipca 2014
Przegląd linków CC #142

Otwarta edukacja i kultura

1. Dlaczego powinniśmy być otwarci? O argumentach za otwartością edukacji i danych oraz wystąpieniu komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes podczas Open Knowlegde Fesitwal pisze The Learning Portal. Więcej informacji o otwartej edukacji podczas OKF znajdziecie na Open Education Europa.

2. Paul Stacey świetnie rozkłada problem ekonomii otwartości, a w szczególności otwartych zasobów edukacyjnych, która nie może być rozpatrywana jedynie z perspektywy tego czy jest w stanie wygenerować nowy zysk, ale też jakie przynosi oszczędności i jakie zyski może generować niebezpośrednio.

Battle for Copyright

3. Od kilku dni instytucje kultury, muzea i galerie mogą łatwiej masowo umieszczać swoje zasoby w Wikimedia Commons dzięki nowemu zestawowi narzędzi szerzej opisanemu tutaj.

4. Mimo krytyki z racji na pranie „otwartości” i ryzyka związane z ilością danych zbieranych przez największe, komercyjne platformy, rynek MOOC-ów (Massive Open Online Course) nadal rośnie.

5. Irlandzkie organizacje Higher Education Academy (HEA) oraz National Union of Students (NUS)/NUS Services opracowały raport z badań poglądów studentów na temat aktualnych metod uczenia się i wykorzystywania w praktyce edukacyjnej otwartych zasobów edukacyjnych. Zdecydowana większość ma pozytywną opinię o OZE, a ponad połowa z nich przewiduje, że w niedalekiej przyszłości OZE będą pełnić kluczową rolę w ich procesie nauczania.

6. Kwestie jakości w repozytoriach otwartych zasobów edukacyjnych: przegląd literatury, to tytuł artykułu Javiera Atenas’a i Leo Havemann’a. Badacze piszą o 10 podstawowych czynnikach, które wpływają nie tylko na zbieranie zasobów przez repozytoria, ale skuteczne animowanie przez nie rozbudowywania i wykorzystywania zasobów.

Otwarta nauka

7. Więzienie za udostępnienie artykułu naukowego? Kolumbijskiemu studentowi badającemu bioróżnorodność grozi nawet 8 lat. Kolumbia nie posiada elastycznego dozwolonego użytku jak USA, z którego pochodził autor artykułu, a z racji na porozumienia handlowe Kolumbii z USA, restrykcje w niej są znacznie bardziej surowe niż byłyby w Stanach.

8. W Indiach powstaje pierwsze otwarte repozytorium prac naukowych, któremu towarzyszą prace nad narodową polityką otwartości dla publicznie finansowanych wyników badań.

9. Wydawnictwo naukowe Taylor & Francis przeprowadziło na początku 2014 badania opinii autorów naukowych na temat Open Access. W ich raporcie przeczytamy m.in. o rosnącej popularności otwartego dostępu, co raz większym zaufaniu do tego modelu i jego skuteczności w dystrybucji wiedzy.O tym jakie licencje, wolne czy z restrykcjami, preferują autorzy pisze Open Science.

Open Access licenses survey

10. James Balm z BioMed Central opowiada o tym w jaki sposób media społecznościowe mogą wspierają efektywność otwartych modeli udostępniania publikacji naukowych: o zwiększeniu widoczności z pomocą twittera, budowaniu społeczności ekspertów w danym temacie za academia.edu. Porusza również zagadnienie rozwoju alternatywnych metod recenzowania artykułów np.z pomocą reddita.

11. BioMed Central, wydawca publikujący w otwartym modelu przyznał nagrodę Open Access 2014 europejskiej komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes.

12. Tydzień 20-26 października będzie obchodzony jako Open Access Week. Tegoroczne hasło to “Generation Open”. Ma ono podkreślać zaangażowanie w rozwój ruchu OA naukowców na wczesnym etapie kariery – studentów i doktorantów.

Otwarte dane

13. Publikowanie otwartych danych prze firmy jako współczesna forma filantropii? Matt Stempeck na łamach Harvard Businness Review pisze o firmach, które zdecydowały się na dzielenie się swoimi danymi i radzi innym jak dobrze robić (np. dbając o odpowiednie zgody na ponowne wykorzystanie).

Wolne i Otwarte oprogramowanie

14. Brytyjski rząd przyjął otwarty format plików tekstowych .ODF za standard do publikowania dokumentów w sieci.

15. Otwarte oprogramowanie w edukacji przez całe życia? Tak! OpenSource.com ma kilka propozycji.

16. Jaką tożsamość mają twórcy wolnego i otwartego oprogramowania? Jak środowisko wywodzące się z idei hackerskich zmaga się dziś z takimi problemami jak wewnętrzne nierówności i dyskryminacja?

Otwarte zasoby

17. Dwa nowe serwisy fotograficzne oferujące zdjęcia na wolnych licencjach w katalogu otwartezasoby.pl: Magdeleine.co oraz Raumrot

Prawo

18. Komisja UE opublikowała wyniki konsultacji dot. reformy prawa autorskiego. Komisja zebrała ponad 9500 odpowiedzi, a w podsumowaniu szybko wyczujemy ogromne siły nacisku różnych grup pośredników, którzy chcą zachowania staus quo lub wzmacniania restrykcyjności prawa autorskiego. Komisja nie będzie mieć łatwo.

19. 2014 Intellectual Property  Statutory Supplement – podręcznik z tekstami najważniejszych porozumień międzynarodowych na temat własności intelektualnej do pobrania za darmo.

Grafika: The most famous episode of the terrible intellectual property war. Aut. Christopher Dombres, licencja CC BY 2.0

Zobacz też