10 maja 2014
5 wydanie Przewodnika po Otwartych Zasobach Edukacyjnych

przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnychKoalicja Otwartej Edukacji udostępniła 5 werjsę Przewodnika po Otwartych Zasobach Edukacyjnych, który jest rozwijamy od 2010 roku.

Przewodnik składa się z kilku rozdziałów: 1) Otwartość w edukacji 2) Otwarte Zasoby Edukacyjne 3) Wolne licencje 4) Domena Publiczna 5) Katalog OZE 6) Wyszukiwanie OZE 7) Publikowanie i wykorzystanie otwartych treści w serwisach web 2.0 8) Oznaczanie treści otwartymi licencjami 9) Dostępność zasobów w Internecie.

W ciągu dwóch lat od ostatniej aktualizacji pojawiło się wiele nowych zasobów edukacyjnych polskich i obcojęzycznych. Stąd właśnie na tę część publikacji został położony szczególny nacisk. W Przewodniku można znaleźć nowy, mocno rozbudowany katalog Otwartych Zasobów Edukacyjnych, w którym zasoby zostały pogrupowane wg ich przydatności do przedmiotów. Znajdziemy zasoby do j. polskiego, biologii, chemii, fizyki, matematyki, historii i geografii, edukacji medialnej i kulturalnej czy przedsiębiorczości oraz zasoby muzyczne i graficzne.

Pobierz najnowszą wersję Przewodnika po OZE w PDF. Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Zobacz też