26 listopada 2012
MEN za Otwartymi Zasobami Edukacyjnymi – po spotkaniu członków Koalicji z Minister Krystyną Szumilas

22 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli Koalicji Otwartej Edukacji (KOED) z Minister Edukacji Narodowej Krystyną Szumilas, podczas którego omówione zostały działania podejmowane i planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w celu tworzenia i wspierania Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

Pani Minister wyraziła pełne poparcie dla idei otwartości edukacji i zadeklarowała dalsze jej wdrażanie w programach realizowanych przez swój resort. Pierwszym otwartym programem MEN jest „Cyfrowa Szkoła”, zakładający m.in. tworzenie darmowych e-podręczników udostępnianych na wolnych licencjach, które pozwalają na w pełni swobodne wykorzystanie ich treści. Polska jest w wyjątkowej sytuacji, w której już realizujemy działania dotyczące wykorzystania w edukacji otwartych zasobów edukacyjnych, rekomendowane przez Komisję Europejską (w nowej strategii Rethinking Education) oraz UNESCO (w Paryskiej Deklaracji Otwartych Zasobów Edukacyjnych). Kontynuacja tych działań pozwoli Polsce utrzymać pozycję pioniera nowoczesnej edukacji.

Minister Szumilas zadeklarowała, że zasady otwartości są wprowadzane do kolejnych projektów prowadzonych lub wspieranych przez resort. Następnym krokiem będzie wprowadzenie odpowiednich zapisów do realizowanych przez resort programów grantowych. Przedstawiciele Koalicji oraz MEN byli zgodni, że otwartość zasobów i ich technologiczna dostępność to standard, który powinien dotyczyć wszystkich finansowanych publicznie inicjatyw edukacyjnych, oraz być rekomendowany inicjatywom prywatnym, nad którymi MEN obejmuje patronat. Zaletą takiego standardu jest nie tylko większa dostępność treści edukacyjnych, ale także bardziej jednolite i przejrzyste reguły wydatkowania środków publicznych i korzystania z powstałych materiałów.

Członkowie Koalicji wyrazili gotowość wspierania Ministerstwa oraz podległych instytucji we wdrażaniu modelu otwartych zasobów edukacyjnych. Koalicja dysponuje wiedzą ekspercką dotyczącą między innymi rozwiązań prawnych, standardów technologicznych, kwestii związanych z dostępnością dla osób niepełnosprawnych oraz praktyki tworzenia, wyszukiwania i wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych. Wiedza ta i doświadczenie mogą być szczególnie przydatne dla Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz partnerów instytucjonalnych realizujących projekt e-podręczników. Pani Minister obiecała wykorzystać materiały i ekspercką wiedzę Koalicji w działaniach informacyjnych wokół Cyfrowej Szkoły oraz poparcie Ministerstwa dla działań promujących OZE. Podczas spotkania poruszono również temat szerszej reguły otwartości, stosowanej do zasobów publicznych.

Zarówno zdaniem Ministerstwa jak i Koalicji, kluczową rolę we wdrażaniu tej reguły powinna spełnić Ustawa o Zasobach Publicznych, tworzona obecnie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Podczas spotkania Pani Minister został przedstawiony tekst petycji do rządu, dotyczącej otwartych podręczników i zasobów edukacyjnych, pod którą Koalicja zacznie wkrótce zbierać podpisy.

Kamil Śliwowski

Członek Prezydium KOED

Warszawa 22 listopad 2012

Zobacz też